• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
 • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
  We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Pressure Gauges(Page10)

Many pressure gauges for measuring the pressure of gas and liquid are available. You can search conditions by differential pressure gauge, general purpose pressure gauge, general pressure gauge, general shock absorption pressure gauge, general steam pressure gauge, stainless steel pressure gauge, compact pressure gauge, sealed pressure gauge, glycerin input pressure gauge, micro pressure gauge, pressure gauge pipe fitting, valve, pressure gauge piping packing, as well as pipe product types, pressure range and minimum scale, standard, material, mounting screw, application, resolution, and measurement range.
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship
Product Type
Pressure Range(Mpa)
Minimum graduation(Mpa)
Standard
Material
Mounting Screw (d1 x d2)
Application
Resolution(hPa)
Measurement range(hPa)

  Prescale (Pressure Measurement Film) LLW

   High Precision Digital Pressure Indicator Kdm30-500kpag-E-Bl

    High Precision Digital Pressure Indicator Kdm30-10mpag-E-Bl

     High Precision Digital Pressure Indicator Kdm30-500kpag-B-Bl

      High Precision Digital Pressure Indicator Kdm30-1mpag-B-Bl

       High Precision Digital Pressure Indicator Kdm30-10mpag-B-Bl

        Pressure Sensor Htv-100kp-02-V

         Pressure Sensor Hti-100kp-02-V

          Pressure Sensor Htvn-100kp-02-V

           Pressure Sensor Htin-100kp-02-V

            Pressure Sensor Htvc-100kp-02-V

             Pressure Sensor Htic-100kp-02-V

              Pressure Sensor Hlv-100kp-02

               Pressure Sensor Hli-100kp-02

                Pressure Sensor Hlvn-100kp-02

                 Pressure Sensor Hlin-100kp-02

                  Pressure Sensor Hlvc-100kp-02

                   Pressure Sensor Hlic-100kp-02

                    Pressure Regulator GSN245AB62RFH06F

                     Pressure Regulator GSN245AB62LFH06V

                      Pressure Regulator GSN2-4-5AA2

                       Pressure Regulator GSNS45AB62LFH06F

                        Pressure Regulator GSN145AB6-2RFH06V

                         Pressure Regulator GSN145AB62RFH06VN

                          Pressure Regulator GSN145AB62RFH06VO

                           Portable Differential Pressure Indicator Testo510

                            Pressure Regulator GF2-2506RNF25

                             Pressure Regulator GF2-2506LNV

                              Pressure Regulator GF2-2510LNVPV

                               Pressure Regulator GF2-2506LNF30

                                Pressure Regulator GF1-2506-RN-VAR

                                 Pressure Regulator GF1-2506-RN-VN

                                  Pressure Regulator GF1-2506-RN-VO

                                   Pressure Regulator GF1-2506-RN-VAI

                                    General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B0.1

                                     General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B0.25

                                      General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B0.4

                                       General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B0.6

                                        General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B1.0

                                         General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B1.6

                                          General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B2.5

                                           General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B4.0

                                            General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B6.0

                                             General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B-0.1

                                              General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ75 G3/8B0.1

                                              Brand

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              Product Series

                                              Prescale (Pressure Measurement Film) LLW

                                              High Precision Digital Pressure Indicator Kdm30-500kpag-E-Bl

                                              High Precision Digital Pressure Indicator Kdm30-10mpag-E-Bl

                                              High Precision Digital Pressure Indicator Kdm30-500kpag-B-Bl

                                              High Precision Digital Pressure Indicator Kdm30-1mpag-B-Bl

                                              High Precision Digital Pressure Indicator Kdm30-10mpag-B-Bl

                                              Pressure Sensor Htv-100kp-02-V

                                              Pressure Sensor Hti-100kp-02-V

                                              Pressure Sensor Htvn-100kp-02-V

                                              Pressure Sensor Htin-100kp-02-V

                                              Pressure Sensor Htvc-100kp-02-V

                                              Pressure Sensor Htic-100kp-02-V

                                              Pressure Sensor Hlv-100kp-02

                                              Pressure Sensor Hli-100kp-02

                                              Pressure Sensor Hlvn-100kp-02

                                              Pressure Sensor Hlin-100kp-02

                                              Pressure Sensor Hlvc-100kp-02

                                              Pressure Sensor Hlic-100kp-02

                                              Pressure Regulator GSN245AB62RFH06F

                                              Pressure Regulator GSN245AB62LFH06V

                                              Pressure Regulator GSN2-4-5AA2

                                              Pressure Regulator GSNS45AB62LFH06F

                                              Pressure Regulator GSN145AB6-2RFH06V

                                              Pressure Regulator GSN145AB62RFH06VN

                                              Pressure Regulator GSN145AB62RFH06VO

                                              Portable Differential Pressure Indicator Testo510

                                              Pressure Regulator GF2-2506RNF25

                                              Pressure Regulator GF2-2506LNV

                                              Pressure Regulator GF2-2510LNVPV

                                              Pressure Regulator GF2-2506LNF30

                                              Pressure Regulator GF1-2506-RN-VAR

                                              Pressure Regulator GF1-2506-RN-VN

                                              Pressure Regulator GF1-2506-RN-VO

                                              Pressure Regulator GF1-2506-RN-VAI

                                              General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B0.1

                                              General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B0.25

                                              General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B0.4

                                              General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B0.6

                                              General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B1.0

                                              General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B1.6

                                              General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B2.5

                                              General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B4.0

                                              General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B6.0

                                              General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ60 G1/4B-0.1

                                              General-Purpose Pressure Indicator A-Type φ75 G3/8B0.1

                                              Days to Ship 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more Quote 4 Day(s) or more 21 Day(s) or more 21 Day(s) or more 21 Day(s) or more 21 Day(s) or more 21 Day(s) or more 21 Day(s) or more 5 Day(s) or more 21 Day(s) or more 21 Day(s) or more 21 Day(s) or more 21 Day(s) or more 21 Day(s) or more 32 Day(s) or more 27 Day(s) or more 27 Day(s) or more 37 Day(s) or more 4 Day(s) or more Quote 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more Quote 4 Day(s) or more 27 Day(s) or more 27 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more Quote 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more
                                              Product Type---------------------------------------------
                                              Pressure Range(Mpa)---------------------------------------------
                                              Minimum graduation(Mpa)---------------------------------------------
                                              Standard---------------------------------------------
                                              Material---------------------------------------------
                                              Mounting Screw (d1 x d2)---------------------------------------------
                                              Application---------------------------------------------
                                              Resolution(hPa)---------------------------------------------
                                              Measurement range(hPa)---------------------------------------------

                                              Loading...

                                              Related Categories to Pressure Gauges