• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 21:30 20/9 to 6:00 21/9, 8:00 23/9 to 4:00 24/9/2018. We apologize for the inconvenience.

Gauges

You can select from various types of gauges, indispensable for machining sites and inspection processes, according to the application. Lineup from pin gauge to ring gauge, plug gauge, screw gauge, hardness reference piece, block gauge, thickness gauge, taper gauge, filler gauge, radius gauge, pitch gauge, angle gauge, drill gauge, weld gauge, chamfer measurement gauge, crack measurement gauge, microscopic tissue standard piece, spark test piece, to marking gauge.