• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Bench Grinders(Page19)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 14 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Product Type
Grindstone dimensions (outer diameter)(mm)
Grindstone dimensions (hole diameter)(mm)
Grindstone dimensions (thickness)(mm)
Revolution Frequency (50/60Hz)(rpm)
Belt Dimensions (Width)(mm)
Belt Dimensions (Length)(mm)
Belt speed(m/min)
Output(W)

  Rubber Grinder with Shaft (6mm) EA819BH-252

   Rubber Grinder with Shaft (6mm) EA819BH-253

    Felt Buff Soft Type with Shaft (6mm) EA819BH-26

     Felt Buff Soft Type with Shaft (6mm) EA819BH-27

      Felt Buff Soft Type with Shaft (6mm) EA819BH-28

       Felt Buff Soft Type with Shaft (6mm) EA819BH-31

        Felt Buff Hard Type with Shaft (6mm) EA819BH-32

         Felt Buff Hard Type with Shaft (6mm) EA819BH-5

          Felt Buff Hard Type with Shaft (6mm) EA819BH-6

           6mm Wire Brush Wheel (6mm) EA819BJ-71

            8mm Wire Brush Wheel (6mm) EA819BJ-72

             10mm Wire Brush Wheel (6mm) EA819BJ-73

              8mm Wire Brush Wheel (6mm) EA819BJ-76

               10mm Wire Brush Wheel (6mm) EA819BJ-77

                12mm Wire Brush Wheel (6mm) EA819BJ-78

                 2.5mm Stainless Steel Rope Brush (6mm) EA819BJ-81

                  2.5mm Stainless Steel Rope Brush (6mm) EA819BJ-82

                   Wire Brush with Cylinder Shaft (6mm Shaft) EA819BK-11

                    Wire Brush with Cylinder Shaft (6mm Shaft) EA819BK-12

                     Wire Brush with Cylinder Shaft (6mm Shaft) EA819BK-13

                      Wire Brush with Cylinder Shaft (6mm Shaft) EA819BK-16

                       Wire Brush with Cylinder Shaft (6mm Shaft) EA819BK-17

                        Steel Brush with Shaft (6mm) EA819BK-20

                         Stainless Steel Brush with Shaft (6mm) EA819BK-20S

                          Wire Brush with Cylinder Shaft (6mm Shaft) EA819BK-21

                           Wire Brush with Cylinder Shaft (6mm Shaft) EA819BK-22

                            Steel Brush with Shaft (6mm) EA819BK-25

                             [Steel] Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BK-30

                              [Brass] Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BK-30B

                               [Stainless steel]Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BK-30S

                                Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BK-33

                                 Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BK-42

                                  Flat Type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-1

                                   End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-101

                                    End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-102

                                     End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-103

                                      End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-104

                                       End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-105

                                        End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-106

                                         End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-107

                                          End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-108

                                           Cup Type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-11

                                            End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-111

                                             End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-112

                                              End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-113

                                              Brand

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Rubber Grinder with Shaft (6mm) EA819BH-252

                                              Rubber Grinder with Shaft (6mm) EA819BH-253

                                              Felt Buff Soft Type with Shaft (6mm) EA819BH-26

                                              Felt Buff Soft Type with Shaft (6mm) EA819BH-27

                                              Felt Buff Soft Type with Shaft (6mm) EA819BH-28

                                              Felt Buff Soft Type with Shaft (6mm) EA819BH-31

                                              Felt Buff Hard Type with Shaft (6mm) EA819BH-32

                                              Felt Buff Hard Type with Shaft (6mm) EA819BH-5

                                              Felt Buff Hard Type with Shaft (6mm) EA819BH-6

                                              6mm Wire Brush Wheel (6mm) EA819BJ-71

                                              8mm Wire Brush Wheel (6mm) EA819BJ-72

                                              10mm Wire Brush Wheel (6mm) EA819BJ-73

                                              8mm Wire Brush Wheel (6mm) EA819BJ-76

                                              10mm Wire Brush Wheel (6mm) EA819BJ-77

                                              12mm Wire Brush Wheel (6mm) EA819BJ-78

                                              2.5mm Stainless Steel Rope Brush (6mm) EA819BJ-81

                                              2.5mm Stainless Steel Rope Brush (6mm) EA819BJ-82

                                              Wire Brush with Cylinder Shaft (6mm Shaft) EA819BK-11

                                              Wire Brush with Cylinder Shaft (6mm Shaft) EA819BK-12

                                              Wire Brush with Cylinder Shaft (6mm Shaft) EA819BK-13

                                              Wire Brush with Cylinder Shaft (6mm Shaft) EA819BK-16

                                              Wire Brush with Cylinder Shaft (6mm Shaft) EA819BK-17

                                              Steel Brush with Shaft (6mm) EA819BK-20

                                              Stainless Steel Brush with Shaft (6mm) EA819BK-20S

                                              Wire Brush with Cylinder Shaft (6mm Shaft) EA819BK-21

                                              Wire Brush with Cylinder Shaft (6mm Shaft) EA819BK-22

                                              Steel Brush with Shaft (6mm) EA819BK-25

                                              [Steel] Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BK-30

                                              [Brass] Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BK-30B

                                              [Stainless steel]Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BK-30S

                                              Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BK-33

                                              Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BK-42

                                              Flat Type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-1

                                              End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-101

                                              End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-102

                                              End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-103

                                              End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-104

                                              End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-105

                                              End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-106

                                              End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-107

                                              End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-108

                                              Cup Type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-11

                                              End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-111

                                              End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-112

                                              End type Wire Brush with Shaft (6mm Shaft) EA819BM-113

                                              Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more
                                              Product Type---------------------------------------------
                                              Grindstone dimensions (outer diameter)(mm)---------------------------------------------
                                              Grindstone dimensions (hole diameter)(mm)---------------------------------------------
                                              Grindstone dimensions (thickness)(mm)---------------------------------------------
                                              Revolution Frequency (50/60Hz)(rpm)---------------------------------------------
                                              Belt Dimensions (Width)(mm)---------------------------------------------
                                              Belt Dimensions (Length)(mm)---------------------------------------------
                                              Belt speed(m/min)---------------------------------------------
                                              Output(W)---------------------------------------------

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Bench Grinders