• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Bench Grinders(Page13)

Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • 14 Day(s) or Less
 • 21 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship
Product Type
Grindstone dimensions (outer diameter)(mm)
Grindstone dimensions (hole diameter)(mm)
Grindstone dimensions (thickness)(mm)
Revolution Frequency (50/60Hz)(rpm)
Belt Dimensions (Width)(mm)
Belt Dimensions (Length)(mm)
Belt speed(m/min)
Grinding Range(mm)
Output(W)

  Flap Wheel with Shaft (6mm) EA819AE-7E

   Flap Wheel with Shaft (6mm) EA819AE-80

    Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-31

     Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-32

      Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-33

       Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-37

        Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-38

         Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-41

          Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-42

           Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-43

            Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-51

             Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-52

              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-53

               Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-56

                Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-57

                 Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-58

                  Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-61

                   Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-62

                    Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-63

                     Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-66

                      Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-67

                       Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-68

                        Wire Brush (3mm) EA819AH-1

                         Wire Brush (3mm) EA819AH-11

                          Wire Brush (3mm) EA819AH-12

                           Wire Brush (3mm) EA819AH-13

                            Wire Brush (3mm) EA819AH-2

                             Wire Brush (3mm) EA819AH-21

                              Wire Brush (3mm) EA819AH-22

                               Wire Brush (3mm) EA819AH-23

                                Wire Brush (3mm) EA819AH-3

                                 Brush with Shaft (3.2mm Shaft) EA819AH-35

                                  Brush with Shaft (3.2mm Shaft) EA819AH-36

                                   Brush with Shaft (3.2mm Shaft) EA819AH-6

                                    Brush with Shaft (3.2mm Shaft) EA819AH-7

                                     Steel Wire Brush (3mm) EA819AJ-1

                                      Spiral Brush with Shaft Horse Hair (3mm) EA819AJ-101

                                       Spiral Brush with Shaft Horse Hair (3mm) EA819AJ-102

                                        Stainless Steel Wire Brush (3mm) EA819AJ-11

                                         Stainless Steel Wire Brush (3mm) EA819AJ-12

                                          Stainless Steel Wire Brush (3mm) EA819AJ-13

                                           Hi Speed Stainless Spiral Brush with Shaft (3mm) EA819AJ-131

                                            Hi Speed Stainless Spiral Brush with Shaft (3mm) EA819AJ-132

                                             Hi Speed Stainless Spiral Brush with Shaft (3mm) EA819AJ-133

                                              Hi Speed Stainless Spiral Brush with Shaft (3mm) EA819AJ-134

                                              Brand

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              Product Series

                                              Flap Wheel with Shaft (6mm) EA819AE-7E

                                              Flap Wheel with Shaft (6mm) EA819AE-80

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-31

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-32

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-33

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-37

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-38

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-41

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-42

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-43

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-51

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-52

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-53

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-56

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-57

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-58

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-61

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-62

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-63

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-66

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-67

                                              Ceramic Flap Wheel with Shaft (6mm shaft) EA819AF-68

                                              Wire Brush (3mm) EA819AH-1

                                              Wire Brush (3mm) EA819AH-11

                                              Wire Brush (3mm) EA819AH-12

                                              Wire Brush (3mm) EA819AH-13

                                              Wire Brush (3mm) EA819AH-2

                                              Wire Brush (3mm) EA819AH-21

                                              Wire Brush (3mm) EA819AH-22

                                              Wire Brush (3mm) EA819AH-23

                                              Wire Brush (3mm) EA819AH-3

                                              Brush with Shaft (3.2mm Shaft) EA819AH-35

                                              Brush with Shaft (3.2mm Shaft) EA819AH-36

                                              Brush with Shaft (3.2mm Shaft) EA819AH-6

                                              Brush with Shaft (3.2mm Shaft) EA819AH-7

                                              Steel Wire Brush (3mm) EA819AJ-1

                                              Spiral Brush with Shaft Horse Hair (3mm) EA819AJ-101

                                              Spiral Brush with Shaft Horse Hair (3mm) EA819AJ-102

                                              Stainless Steel Wire Brush (3mm) EA819AJ-11

                                              Stainless Steel Wire Brush (3mm) EA819AJ-12

                                              Stainless Steel Wire Brush (3mm) EA819AJ-13

                                              Hi Speed Stainless Spiral Brush with Shaft (3mm) EA819AJ-131

                                              Hi Speed Stainless Spiral Brush with Shaft (3mm) EA819AJ-132

                                              Hi Speed Stainless Spiral Brush with Shaft (3mm) EA819AJ-133

                                              Hi Speed Stainless Spiral Brush with Shaft (3mm) EA819AJ-134

                                              Days to Ship 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more Quote 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more Quote 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more
                                              Product Type---------------------------------------------
                                              Grindstone dimensions (outer diameter)(mm)---------------------------------------------
                                              Grindstone dimensions (hole diameter)(mm)---------------------------------------------
                                              Grindstone dimensions (thickness)(mm)---------------------------------------------
                                              Revolution Frequency (50/60Hz)(rpm)---------------------------------------------
                                              Belt Dimensions (Width)(mm)---------------------------------------------
                                              Belt Dimensions (Length)(mm)---------------------------------------------
                                              Belt speed(m/min)---------------------------------------------
                                              Grinding Range(mm)---------------------------------------------
                                              Output(W)---------------------------------------------

                                              Loading...

                                              Related Categories to Bench Grinders