• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
 • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
  We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Vises(Page10)

Search by specifying the lower class category

Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship

  C Type Grip Plier (Stand-Alone Type)

   G-Type Grip Pliers

    Axial Pliers, JJ Type

     Axial Pliers, J Type

      Axial Pliers, LL Type

       Axial Pliers, L Type

        Axial Pliers, T Type

         Axial Pliers, W Type

          Aluminum G Type Grip Pliers

           Grip pliers (grooved tip specification)

            Chain Grip Pliers

             Chain Grip Plier - Replacement Chain

              Pipe Grip Pliers

               Hose Grip Pliers

                Micro Grip

                 Multi Grip Pliers

                  Multi Grip Pliers with Ergonomic Grip

                   Long Nose Grip Pliers

                    Grip Pliers for Sheet Metal

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    L Type Clamp (Heavy Duty Type) Shaft

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    F Type Deep Clamp Type Parts

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Cantilever Type Clamp V Pad

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Cantilever Type Clamp Attachment

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Cantilever Type Clamp

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Deep Jaw Clamp

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Multi-Purpose Deep Jaw Clamp

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Multi-Purpose Deep Jaw Clamp

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Uni Clamp, Stopper

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Uni Clamp

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Woodwork clamp, shaft

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Woodwork clamp, platform

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Cap Ring for C Type Giant Clam Vise

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Screw Cap Ring for C Type Giant Clam Vise

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    C-Clamp Vise (Middle Type)

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    C-Clamp Vise (Long Type)

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Stainless Steel Vise Female Thread

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Stainless Steel Vise (Rotating Mount Type) Pipe Fitting

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Stainless Steel Vise (Rotating Mount Type)

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Beta Vise Model A Shaft Fixing Screw for Medium Drilling Machine

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Beta Vise Model A Connector Set for Medium Drilling Machine

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Beta Vise Model A Connector Screw Set for Medium Drilling Machine

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Multi Vise (Tabletop Type) Clamp Set

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Multi Vise (Tabletop Type) Clamp and Securing Screw Set

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Multi Vise (Tabletop Type) Tubular Clamp Set

                    • On Sale Till 31/12/2018

                    Multi Vise (Tabletop Type)

                    Brand

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    GRIPONTOOLS

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    TRUSCO

                    Product Series

                    C Type Grip Plier (Stand-Alone Type)

                    G-Type Grip Pliers

                    Axial Pliers, JJ Type

                    Axial Pliers, J Type

                    Axial Pliers, LL Type

                    Axial Pliers, L Type

                    Axial Pliers, T Type

                    Axial Pliers, W Type

                    Aluminum G Type Grip Pliers

                    Grip pliers (grooved tip specification)

                    Chain Grip Pliers

                    Chain Grip Plier - Replacement Chain

                    Pipe Grip Pliers

                    Hose Grip Pliers

                    Micro Grip

                    Multi Grip Pliers

                    Multi Grip Pliers with Ergonomic Grip

                    Long Nose Grip Pliers

                    Grip Pliers for Sheet Metal

                    L Type Clamp (Heavy Duty Type) Shaft

                    F Type Deep Clamp Type Parts

                    Cantilever Type Clamp V Pad

                    Cantilever Type Clamp Attachment

                    Cantilever Type Clamp

                    Deep Jaw Clamp

                    Multi-Purpose Deep Jaw Clamp

                    Multi-Purpose Deep Jaw Clamp

                    Uni Clamp, Stopper

                    Uni Clamp

                    Woodwork clamp, shaft

                    Woodwork clamp, platform

                    Cap Ring for C Type Giant Clam Vise

                    Screw Cap Ring for C Type Giant Clam Vise

                    C-Clamp Vise (Middle Type)

                    C-Clamp Vise (Long Type)

                    Stainless Steel Vise Female Thread

                    Stainless Steel Vise (Rotating Mount Type) Pipe Fitting【2 Pieces Per Package】

                    Stainless Steel Vise (Rotating Mount Type)

                    Beta Vise Model A Shaft Fixing Screw for Medium Drilling Machine

                    Beta Vise Model A Connector Set for Medium Drilling Machine【2 Pieces Per Package】

                    Beta Vise Model A Connector Screw Set for Medium Drilling Machine【4 Pieces Per Package】

                    Multi Vise (Tabletop Type) Clamp Set【2 Pieces Per Package】

                    Multi Vise (Tabletop Type) Clamp and Securing Screw Set【2 Pieces Per Package】

                    Multi Vise (Tabletop Type) Tubular Clamp Set【4 Pieces Per Package】

                    Multi Vise (Tabletop Type)

                    Days to Ship 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more Quote 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more Quote 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 1 Day(s) 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more Quote 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more Quote 4 Day(s) or more Quote 1 Day(s)

                    Loading...

                    Related Categories to Vises