• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
 • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
  We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Hole Saws

An online store for hole saws. In MISUMI's e-catalog, after selecting a brand, specifications/dimensions (size) of blade diameter, total length, blade thickness, protruding amount, number of blades, etc. can be selected with one click, so you can easily find the desired product.

[What is a hole saw?]
A tool for attaching to electric drills and making holes in objects such as thin metal plates. The drill (center drill) protruding from the center first pierces the work material and determines the center to drill the hole. Then the peripheral edges cut round holes in the workpiece.
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship
Product Type
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Blade thickness(mm)

  Carbide Hole Saw Metacore

  • On Sale Till 31/12/2018

  Carbide Stainless Steel Hole Cutter

   E-Type Hole Cutter

    FRP Drill

     H.S.S High Speed Steel Hole Saw

     • On Sale Till 31/12/2018

     "TSL Hole Cutter" (Cobalt Bimetal)

      Carbide Hole Saw (Rotating Applications)

       G-Type Hole Cutter

        Carbide Stainless Steel Hole Cutter

         SL Hole Cutter

          HSS Bimetal Hole Saw

           FA Hole Cutter

            FCL Hole Cutter

            • On Sale Till 31/12/2018

            E-Type Hole Cutter

             Carbide Hole Saw Metacore Triple

              High Speed Cutter (Carbide Hall Saw)

               Hole Saw Parts

                Vinyl Hole Cutter

                 Black Hole Saw

                  Hole Saw 278, Steel Box Kit

                   S-Lock Box Kit

                    Carbide Hole Saw (for thin plates) Set

                     SP Hole Cutter

                      Carbide Long Hole Cutter

                       Separate Cutter (One Touch Attach/Detach Type) and Case Set

                        Light bit for chemicals

                         Impact Hole Saw

                          H.S.S High Speed Steel Hole Saw (for Catch Basins)

                           Doccimo Carbide Hole Saw (Rotary)

                            Bimetal HSS Cordless Hole Saw Set

                             Impact Carpentry Hole Saw

                              Lobster Carbide Hole Saw

                               FRP Hole Cutter

                                Diamond Cutter for Porcelain Tile

                                 Gas Venting Hole Saw Set with Plastic Case

                                  High Speed Cutter (Carbide Hall Saw) Long Type

                                   Bi-Metal Cutter

                                    Blue Bit

                                     Light Bit

                                      Triple Hole Saw

                                       Hole saw 278

                                        S-Lock Tile Hole Saw

                                         Poly-Click Series, 378, BOX Kit / Deep-Bore Hole Saw BOX Kit

                                         • On Sale Till 31/12/2018

                                         TCL Hex Shaft Hole Cutter

                                          Carbide Hole Saw Metacore Triple (No Flange)

                                          Brand

                                          UNIKA

                                          TRUSCO

                                          OMIKOGYO

                                          OMIKOGYO

                                          UNIKA

                                          TRUSCO

                                          HOUSE BM

                                          OMIKOGYO

                                          OMIKOGYO

                                          OMIKOGYO

                                          NICOTEC

                                          OMIKOGYO

                                          OMIKOGYO

                                          TRUSCO

                                          UNIKA

                                          WINNING BORE

                                          HOUSE BM

                                          OMIKOGYO

                                          NICOTEC

                                          MIYANAGA

                                          MIYANAGA

                                          LOBTEX

                                          OMIKOGYO

                                          OMIKOGYO

                                          WINNING BORE

                                          SHIBUYA

                                          NICOTEC

                                          UNIKA

                                          HOUSE BM

                                          HOUSE BM

                                          SK 11

                                          LOBTEX

                                          OMIKOGYO

                                          OMIKOGYO

                                          WINNING BORE

                                          WINNING BORE

                                          WINNING BORE

                                          SHIBUYA

                                          SHIBUYA

                                          NICOTEC

                                          MIYANAGA

                                          MIYANAGA

                                          MIYANAGA

                                          TRUSCO

                                          UNIKA

                                          Product Series

                                          Carbide Hole Saw Metacore

                                          Carbide Stainless Steel Hole Cutter

                                          E-Type Hole Cutter

                                          FRP Drill

                                          H.S.S High Speed Steel Hole Saw

                                          "TSL Hole Cutter" (Cobalt Bimetal)

                                          Carbide Hole Saw (Rotating Applications)

                                          G-Type Hole Cutter

                                          Carbide Stainless Steel Hole Cutter

                                          SL Hole Cutter

                                          HSS Bimetal Hole Saw

                                          FA Hole Cutter

                                          FCL Hole Cutter

                                          E-Type Hole Cutter

                                          Carbide Hole Saw Metacore Triple

                                          High Speed Cutter (Carbide Hall Saw)

                                          Hole Saw Parts

                                          Vinyl Hole Cutter

                                          Black Hole Saw

                                          Hole Saw 278, Steel Box Kit

                                          S-Lock Box Kit

                                          Carbide Hole Saw (for thin plates) Set

                                          SP Hole Cutter

                                          Carbide Long Hole Cutter

                                          Separate Cutter (One Touch Attach/Detach Type) and Case Set

                                          Light bit for chemicals

                                          Impact Hole Saw

                                          H.S.S High Speed Steel Hole Saw (for Catch Basins)

                                          Doccimo Carbide Hole Saw (Rotary)

                                          Bimetal HSS Cordless Hole Saw Set

                                          Impact Carpentry Hole Saw

                                          Lobster Carbide Hole Saw

                                          FRP Hole Cutter

                                          Diamond Cutter for Porcelain Tile

                                          Gas Venting Hole Saw Set with Plastic Case

                                          High Speed Cutter (Carbide Hall Saw) Long Type

                                          Bi-Metal Cutter

                                          Blue Bit

                                          Light Bit

                                          Triple Hole Saw

                                          Hole saw 278

                                          S-Lock Tile Hole Saw

                                          Poly-Click Series, 378, BOX Kit / Deep-Bore Hole Saw BOX Kit

                                          TCL Hex Shaft Hole Cutter

                                          Carbide Hole Saw Metacore Triple (No Flange)

                                          Days to Ship 4 Day(s) or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) or more 2 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 8 Day(s) or more 2 Day(s) or more Quote 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 6 Day(s) or more Same day or more 8 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Quote Quote Quote 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more
                                          Product TypeOtherOtherHole sawHole saw / OtherOtherBimetal Hole SawOtherHole sawOtherHole sawBimetal Hole SawHole sawHole sawHole sawOtherOtherOtherHole sawHole saw--OtherHole sawOtherOtherOtherHole sawOtherOtherOtherOtherOtherHole sawOtherHole sawOtherBimetal Hole SawOtherOtherHole saw---Hole sawOther
                                          blade diameter(mm)14 ~ 15014 ~ 15010.5 ~ 1505.5 ~ 2312 ~ 17012 ~ 15015 ~ 12012 ~ 10014 ~ 15012 ~ 15012 ~ 15015 ~ 10021 ~ 3810.5 ~ 15014 ~ 12014 ~ 160-12 ~ 10015 ~ 16520/22/28/32/35 (1 pc each) ~ 25/28/30/32/38/50 (1 pc Each)--53 ~ 17315 ~ 100--8 ~ 3853 ~ 17314 ~ 55--15 ~ 10020 ~ 15025 ~ 5021/27/33 ~ 22/28/3520 ~ 5560 ~ 13028 ~ 20028 ~ 18014 ~ 7514 ~ 12022 ~ 6521: 2 pcs, 27: 1 pc, 33: 1 pc ~ 25/28/30/32/38 1 pc Each15 ~ 3820 ~ 110
                                          shank diameter(mm)10/1310 ~ 13--6 ~ 136 ~ 136.5 ~ 10---6 ~ 13--10 ~ 1310/138 ~ 13--10 ~ 13-------6.3 hexagonal shaft-10--10 ~ 13--101013--10 ~ For both 10 and 136.5 ~ 13--6.3510 ~ 13
                                          Blade thickness(mm)-2 ~ 31.5 ~ 2.4--0.92 ~ 1.27-1.5 ~ 2.42 ~ 31.07 (The width including chip clearance is 2.07)-2.80.921.5 ~ 2.4---1.5 ~ 2.4----1.272.1--------3.51.75---------1.07-

                                          Loading...

                                          Related Categories to Hole Saws