• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
  Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Straight Shank / End Mill Shank Drills (HSS)(Page28)

Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • 16 Day(s) or Less
 • 32 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
work material
Tool Material Type
Overall Length L(mm)
Shank Type
Coating Y/N
Coating Type
With/without Oil Hole

  [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.1

   [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.2

    [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.3

     [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.4

      [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.5

       [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.6

        [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.7

         [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.8

          [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.9

           [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.0

            [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.1

             [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.2

              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.3

               [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.4

                [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.5

                 [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.6

                  [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.7

                   [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.8

                    [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.9

                     [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.1

                      [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.2

                       [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.3

                        [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.4

                         [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.5

                          [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.6

                           [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.7

                            [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.8

                             [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.9

                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.0

                               [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.1

                                [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.2

                                 [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.3

                                  [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.4

                                   [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.5

                                    [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.6

                                     [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.7

                                      [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.8

                                       [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.9

                                        [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-2.0

                                         [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-2.1

                                          [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-2.2

                                           [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-2.3

                                            [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-2.4

                                             [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-2.5

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-2.6

                                              Brand

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              Product Series

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.1

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.2

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.3

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.4

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.5

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.6

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.7

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.8

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-12.9

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.0

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.1

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.2

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.3

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.4

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.5

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.6

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.7

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.8

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-13.9

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.1

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.2

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.3

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.4

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.5

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.6

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.7

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.8

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-14.9

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.0

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.1

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.2

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.3

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.4

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.5

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.6

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.7

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.8

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-15.9

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-2.0

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-2.1

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-2.2

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-2.3

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-2.4

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-2.5

                                              [TiAIN Coat] Carbide Drill EA824PA-2.6

                                              Days to Ship 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) Quote 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) Quote 4 Day(s) 4 Day(s) 3 Day(s) Quote
                                              Hole diameter (drill diameter) D(mm)---------------------------------------------
                                              Groove Length L(mm)---------------------------------------------
                                              work material---------------------------------------------
                                              Tool Material Type---------------------------------------------
                                              Overall Length L(mm)---------------------------------------------
                                              Shank Type---------------------------------------------
                                              Coating Y/N---------------------------------------------
                                              Coating Type---------------------------------------------
                                              With/without Oil Hole---------------------------------------------

                                              Loading...

                                              Related Categories to Straight Shank / End Mill Shank Drills (HSS)