• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Straight Shank / End Mill Shank Drills (HSS)(Page13)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
work material
Tool Material Type
Overall Length L(mm)
Shank Type
Coating Y/N
Coating Type
With/without Oil Hole

  [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-0.6

   [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-0.7

    [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-0.8

     [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-1.0

      [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-1.2

       [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-1.3

        [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-1.7

         [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-10.0

          [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-10.2

           [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-10.3

            [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-10.5

             [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-11.0

              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-11.5

               [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-12.0

                [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.0

                 [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.1

                  [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.2

                   [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.3

                    [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.4

                     [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.5

                      [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.6

                       [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.7

                        [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.9

                         [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-3.0

                          [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-3.1

                           [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-3.2

                            [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-3.3

                             [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-3.4

                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-3.6

                               [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-3.8

                                [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-3.9

                                 [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-4.1

                                  [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-4.2

                                   [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-4.3

                                    [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-4.8

                                     [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-5.1

                                      [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-5.3

                                       [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-5.6

                                        [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-5.8

                                         [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-6.1

                                          [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-6.4

                                           [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-6.6

                                            [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-6.7

                                             [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-6.8

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-6.9

                                              Brand

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-0.6

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-0.7

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-0.8

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-1.0

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-1.2

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-1.3

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-1.7

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-10.0

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-10.2

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-10.3

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-10.5

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-11.0

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-11.5

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-12.0

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.0

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.1

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.2

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.3

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.4

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.5

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.6

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.7

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-2.9

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-3.0

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-3.1

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-3.2

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-3.3

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-3.4

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-3.6

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-3.8

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-3.9

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-4.1

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-4.2

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-4.3

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-4.8

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-5.1

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-5.3

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-5.6

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-5.8

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-6.1

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-6.4

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-6.6

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-6.7

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-6.8

                                              [TiN Coat] HSS Straight Drill EA824NJ-6.9

                                              Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day 3 Day(s) or more Same day 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day 3 Day(s) or more
                                              Hole diameter (drill diameter) D(mm)---------------------------------------------
                                              Groove Length L(mm)---------------------------------------------
                                              work material---------------------------------------------
                                              Tool Material Type---------------------------------------------
                                              Overall Length L(mm)---------------------------------------------
                                              Shank Type---------------------------------------------
                                              Coating Y/N---------------------------------------------
                                              Coating Type---------------------------------------------
                                              With/without Oil Hole---------------------------------------------

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Straight Shank / End Mill Shank Drills (HSS)