• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Holding Tools for I.D. Tuning(Page4)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Applicable Tip Shape
Minimum Processing Diameter φA
Application
Selfishly
Clamp Shape
Overall Length L1
Clearance angle
Shank Diameter φD
Protrusion length (L/D)
Lubrication Hole Y/N

  SEC-Boring Bit, B-SVQB Type

   SEC-Boring Bit, B-SVUB Type

    SEC-Boring Bit, B-SVZB Type

     SEC-Boring Bit, C-SCLP Type

      SEC-Boring Bit, C-SDUC Type

       SEC-Boring Bit, C-SVUB Type/SVZB Type

        SEC-Boring Bit, D-STUP Type (vibration resistant)

         SEC-Boring Bit, E-SCLC Type

          SEC-Boring Bit, E-STUP Type

           SEC-Boring Bit, S-CSKP Type

            SEC-Boring Bit, S-CTFP Type

             SEC-Boring Bit, S-DCLN Type

              SEC-Boring Bit, S-DDQN Type

               SEC-Boring Bit, S-DTR55C Type

                SEC-Boring Bit, S-ECLN Type

                 SEC-Boring Bit, S-EDUN Type

                  SEC-Boring Bit, S-EDZN Type

                   SEC-Boring Bit, S-ESKN Type

                    SEC-Boring Bit/Sumiboron Small Diameter Boring Bit S-ETFN Type

                     SEC-Boring Bit, S-PCLN Type

                      SEC-Boring Bit, S-PDZN Type

                       SEC-Boring Bit, S-PSKN Type

                        SEC-Boring Bit, S-PSYN Type

                         SEC-Boring Bit, S-PTFN Type

                          SEC-Boring Bit, S-SCLP Type

                           SEC-Boring Bit, S-SDQC Type

                            SEC-Boring Bit, S-SSKC Type

                             SEC-Boring Bit, S-SSKP Type

                              SEC-Boring Bit, C-SSKP Type

                               SEC-Boring Bit, S-STUB Type

                                SEC-Boring Bit, S-SVJB Type

                                 SEC-Boring Bit, S-SVJC Type

                                  SEC-Boring Bit, S-SVUC Type

                                   SEC-Boring Bit, S-SVZC Type

                                    SEC-Boring Bit, S-SWUB Type

                                     SEC-Mini Bit Offset 0 Holder, SDPC-X Type

                                      SEC-Round Shank Holder, RS-PTXN Type

                                       SEC-Round Shank Holder, RS-SCLL Type

                                        SEC-Round Shank Holder, RS-SDUL Type

                                         SEC-Round Shank Holder, RS-SDXL Type

                                          SEC-Round Shank Holder, RS-SVVP Type

                                           SEC-Round Shank Holder, RS-SVXL Type

                                            SEC-Pre Grinding Bit, SFT Type

                                             SEC-Mini Bit, Offset 0 Holder, PTXN-X Type

                                              Sumi Diamond, Small Diameter Boring Bit DABB-B

                                              Brand

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              SEC-Boring Bit, B-SVQB Type

                                              SEC-Boring Bit, B-SVUB Type

                                              SEC-Boring Bit, B-SVZB Type

                                              SEC-Boring Bit, C-SCLP Type

                                              SEC-Boring Bit, C-SDUC Type

                                              SEC-Boring Bit, C-SVUB Type/SVZB Type

                                              SEC-Boring Bit, D-STUP Type (vibration resistant)

                                              SEC-Boring Bit, E-SCLC Type

                                              SEC-Boring Bit, E-STUP Type

                                              SEC-Boring Bit, S-CSKP Type

                                              SEC-Boring Bit, S-CTFP Type

                                              SEC-Boring Bit, S-DCLN Type

                                              SEC-Boring Bit, S-DDQN Type

                                              SEC-Boring Bit, S-DTR55C Type

                                              SEC-Boring Bit, S-ECLN Type

                                              SEC-Boring Bit, S-EDUN Type

                                              SEC-Boring Bit, S-EDZN Type

                                              SEC-Boring Bit, S-ESKN Type

                                              SEC-Boring Bit/Sumiboron Small Diameter Boring Bit S-ETFN Type

                                              SEC-Boring Bit, S-PCLN Type

                                              SEC-Boring Bit, S-PDZN Type

                                              SEC-Boring Bit, S-PSKN Type

                                              SEC-Boring Bit, S-PSYN Type

                                              SEC-Boring Bit, S-PTFN Type

                                              SEC-Boring Bit, S-SCLP Type

                                              SEC-Boring Bit, S-SDQC Type

                                              SEC-Boring Bit, S-SSKC Type

                                              SEC-Boring Bit, S-SSKP Type

                                              SEC-Boring Bit, C-SSKP Type

                                              SEC-Boring Bit, S-STUB Type

                                              SEC-Boring Bit, S-SVJB Type

                                              SEC-Boring Bit, S-SVJC Type

                                              SEC-Boring Bit, S-SVUC Type

                                              SEC-Boring Bit, S-SVZC Type

                                              SEC-Boring Bit, S-SWUB Type

                                              SEC-Mini Bit Offset 0 Holder, SDPC-X Type

                                              SEC-Round Shank Holder, RS-PTXN Type

                                              SEC-Round Shank Holder, RS-SCLL Type

                                              SEC-Round Shank Holder, RS-SDUL Type

                                              SEC-Round Shank Holder, RS-SDXL Type

                                              SEC-Round Shank Holder, RS-SVVP Type

                                              SEC-Round Shank Holder, RS-SVXL Type

                                              SEC-Pre Grinding Bit, SFT Type

                                              SEC-Mini Bit, Offset 0 Holder, PTXN-X Type

                                              Sumi Diamond, Small Diameter Boring Bit DABB-B

                                              Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 3 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more
                                              Applicable Tip ShapeV (35° Diamond-Shaped)V (35° Diamond-Shaped)V (35° Diamond-Shaped)C (80° Diamond-Shape)D (55° Diamond-Shape)V (35° Diamond-Shaped)T (Triangle)C (80° Diamond-Shape)T (Triangle)S (Rectangular)T (Triangle)C (80° Diamond-Shape)D (55° Diamond-Shape)T (Triangle)C (80° Diamond-Shape)D (55° Diamond-Shape)D (55° Diamond-Shape)S (Rectangular)T (Triangle)C (80° Diamond-Shape)D (55° Diamond-Shape)S (Rectangular)S (Rectangular)T (Triangle)C (80° Diamond-Shape)D (55° Diamond-Shape)S (Rectangular)S (Rectangular)S (Rectangular)T (Triangle)V (35° Diamond-Shaped)V (35° Diamond-Shaped)V (35° Diamond-Shaped)V (35° Diamond-Shaped)W (Hexagonal Type)D (55° Diamond-Shape)-------T (Triangle)Other
                                              Minimum Processing Diameter φA20 ~ 2520 ~ 2520 ~ 2512 ~ 2013 ~ 2520 ~ 2514 ~ 2210 ~ 2010 ~ 2020 ~ 2516 ~ 32324044 ~ 5026 ~ 5434 ~ 4434 ~ 4434 ~ 4434 ~ 4444 ~ 704444 ~ 704444 ~ 7012 ~ 2813 ~ 3220 ~ 4016 ~ 2816825 ~ 3016 ~ 2035 ~ 5035 ~ 505.5 ~ 12---------7 ~ 9
                                              ApplicationInternal Diameter / Inner diameter profilingInternal Diameter / Inner diameter profilingInternal Diameter / Inner diameter profilingInternal DiameterInternal Diameter / Inner diameter profilingInternal Diameter / Inner diameter profilingInternal DiameterInternal DiameterInternal DiameterInternal DiameterInternal DiameterInternal DiameterInternal Diameter / Inner diameter profilingInternal Diameter / Inner diameter profilingInternal DiameterInternal Diameter / Inner diameter profilingInternal Diameter / Inner diameter profilingInternal DiameterInternal DiameterInternal DiameterInternal Diameter / Inner diameter profilingInternal DiameterInternal DiameterInternal DiameterInternal DiameterInternal Diameter / Inner diameter profilingInternal DiameterInternal DiameterInternal DiameterInternal DiameterInternal Diameter / Inner diameter profilingInternal Diameter / Inner diameter profilingInternal Diameter / Inner diameter profilingInternal Diameter / Inner diameter profilingInternal DiameterInternal Diameter-------Internal DiameterInternal Diameter
                                              SelfishlyRight-handRight-handRight-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-handRight-handRight-hand / Left-handRight-handRight-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-handRight-handRight-hand / Left-handRight-handRight-handRight-handRight-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-handRight-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-handRight-hand / Left-hand-------Right-handRight-hand
                                              Clamp ShapeScrew-onScrew-onScrew-onScrew-onScrew-onScrew-onScrew-onScrew-onScrew-onClamp-onClamp-onDouble ClampDouble ClampCable clampOtherOtherOtherOtherOtherLever lockLever lockLever lockLever lockLever lockScrew-onScrew-onScrew-onScrew-onScrew-onScrew-onScrew-onScrew-onScrew-onScrew-onScrew-onScrew-on---------
                                              Overall Length L1200150 ~ 200150 ~ 200125 ~ 200150 ~ 250150 ~ 200150 ~ 250100 ~ 200100 ~ 200180 ~ 200150 ~ 250300300250 ~ 300180 ~ 300200 ~ 250200 ~ 250200 ~ 250200 ~ 250250 ~ 350250250 ~ 350250250 ~ 350125 ~ 300150 ~ 180200 ~ 350150 ~ 300150 ~ 200100200 ~ 250150 ~ 180200 ~ 300200 ~ 300100 ~ 125100--------80
                                              Clearance angle11°11°11°11°11°-11°11°11°----------
                                              Shank Diameter φD16 ~ 2012 ~ 1612 ~ 1610 ~ 1610 ~ 2012 ~ 1612 ~ 208 ~ 168 ~ 1616 ~ 2012 ~ 25253232 ~ 4020 ~ 4025 ~ 3225 ~ 3225 ~ 3225 ~ 3232 ~ 503232 ~ 503232 ~ 5010 ~ 2510 ~ 2516 ~ 3212 ~ 2512820 ~ 2512 ~ 1625 ~ 4025 ~ 405 ~ 1010--------4.5 ~ 6
                                              Protrusion length (L/D)---------------------------------------------
                                              Lubrication Hole Y/NNANANANANANAAvailableAvailableAvailableNANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANA--------NA

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Holding Tools for I.D. Tuning