• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Dedicated Cutters

An online store for dedicated cutters. Divided into categories for runner grooves, for sprue runner lock hole, for pinpoint gate, for submarine gate, for O-ring grooves, for drilling grooves, for counterbore, T slot, side cutter, and blank for molding.
[What is a cutter?]
It is a cutting tool used for metal grooving and side milling.