• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Dedicated Cutters

An online store for dedicated cutters. Divided into categories for runner grooves, for sprue runner lock hole, for pinpoint gate, for submarine gate, for O-ring grooves, for drilling grooves, for counterbore, T slot, side cutter, and blank for molding.
[What is a cutter?]
It is a cutting tool used for metal grooving and side milling.