• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Milling Cutter Inserts/Holders

An online store for milling inserts / holders. Divided into categories of cutter / cutting edge replaceable end mill, insert, head replaceable end mill, replacement head, and fixtures. In MISUMI's e-catalog, specifications/dimensions of brand, shape, relief angle, number of corners, compatible work materials, coating, etc. can be selected with one click, so you can easily find the desired product.
[What is a milling insert / holder?]
A type of milling cutter. Cutting edge and shank are separate parts and fixed with screws, etc. It is sometimes called an insert. Major Japanese cutting manufacturer products are now expanding their areas of activity in the world manufacturing industry, and MISUMI also develops its own brand products and offers them to customers.