• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Milling Cutter Inserts/Holders

An online store for milling inserts / holders. Divided into categories of cutter / cutting edge replaceable end mill, insert, head replaceable end mill, replacement head, and fixtures. In MISUMI's e-catalog, specifications/dimensions of brand, shape, relief angle, number of corners, compatible work materials, coating, etc. can be selected with one click, so you can easily find the desired product.
[What is a milling insert / holder?]
A type of milling cutter. Cutting edge and shank are separate parts and fixed with screws, etc. It is sometimes called an insert. Major Japanese cutting manufacturer products are now expanding their areas of activity in the world manufacturing industry, and MISUMI also develops its own brand products and offers them to customers.