• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

HSS End Mills

An online store for high speed steel end mills. Divided into categories of square, ball, radius, and taper end mills. In MISUMI's e-catalog, specifications/dimensions of brand, blade diameter, blade length, shank diameter, total length, number of blades, compatible work materials, coating, etc. can be selected with one click, so you can easily find the desired carbide end mill.
[What is a high speed steel end mill?]
An end mill that uses high speed steel in the blade part. Since it can withstand the heat generated during cutting and can machine at high speed, it is called High Speed Steel (HSS). It is characterized by strong toughness compared to other tool materials. By combining material types such as cobalt HSS, powder HSS, and alloy HSS with surface coating, high speed cutting and elongation of tool life is achieved. Low cost compared to carbide end mills, and excellent in cost performance in cutting small amounts of multi-model general work materials.