• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Carbide End Mills

An online store for carbide end mills. Divided into categories of square, ball, radius, taper, and additional machining end mills. In MISUMI's e-catalog, specifications/dimensions of brand, blade diameter, blade length, shank diameter, total length, compatible work materials, coating, etc. can be selected with one click, so you can easily find the desired carbide end mill.
[What is a carbide end mill?]
A type of milling cutter. It is a tool that can perform complicated shaping such as linear or non-linear side surfaces inside grooves and holes, by using a carbide base material, with a cutting edge on the outside or the end surface, and moving the rotated tool in multiple directions. Major Japanese cutting manufacturer products are now expanding their areas of activity in the world manufacturing industry, and MISUMI also develops its own brand products and offers them to customers.