• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
  Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Container with Buckles

Days to Ship
 • All
 • 1 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Series
Days to Ship
Frontage(mm)
Depth(mm)
Height(mm)

  Storage Case "Light Box" (OD Color)

   Storage Case, Clear Light Box

    Storage Case With Buckle(3 Pcs) EA506LA-21B

     Lid for Clear Light Box Replacement

      Storage Case with Buckle EA506AB-30

       Container with Buckle EA506AB-31

        Container with Buckle EA506AB-32

         Storage Case with Buckle EA506AB-34

          Storage Case with Buckle EA506AB-42

           Storage Case With Buckle(3 Pcs) EA506LA-19B

            Storage Case With Buckle(3 Pcs) EA506LA-21BA

            Brand

            TRUSCO NAKAYAMA

            TRUSCO NAKAYAMA

            ESCO

            TRUSCO NAKAYAMA

            ESCO

            ESCO

            ESCO

            ESCO

            ESCO

            ESCO

            ESCO

            Product Series

            Storage Case "Light Box" (OD Color)

            Storage Case, Clear Light Box

            Storage Case With Buckle(3 Pcs) EA506LA-21B

            Lid for Clear Light Box Replacement

            Storage Case with Buckle EA506AB-30

            Container with Buckle EA506AB-31

            Container with Buckle EA506AB-32

            Storage Case with Buckle EA506AB-34

            Storage Case with Buckle EA506AB-42

            Storage Case With Buckle(3 Pcs) EA506LA-19B

            Storage Case With Buckle(3 Pcs) EA506LA-21BA

            Days to Ship 3 Day(s) or more 1 Day(s) 4 Day(s) 1 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 3 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s)
            Frontage(mm)501~600 / 601~----------
            Depth(mm)301~400 / 401~----------
            Height(mm)151~300 / 301~----------

            Loading...

            1. 1

            Related Categories to Container with Buckles