• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
 • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
  We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Dolly Carts / Hand Trucks(Product Type:Transportation cart)

An online store for trolleys/carts. The MISUMI eCatalog makes it possible to easily search for products based on dimensions and specs such as uniform load, body material/options, shape (caged, container platform, two-wheeled trolley, etc.), noise countermeasures, etc., with one click.
[What are trolleys/carts?]
These are the most popular products used for carrying packages. There are various properties and uses, and in terms of material, steel is important when robustness is essential, while resin is more common if it is to be lightweight and user-friendly. In terms of applications, in addition to the general collapsible types and fixed handle types, 2-stage types for use with more than one package at once, types with handles in both the front and rear for maneuvering narrow corridors or making tight turns, and cage types with mesh surrounding the platform to carry many bags and accessories securely are available. Recently, trolleys with highly safe stoppers and foot brakes are becoming more popular. Purchase a trolley suitable for your usage environment.
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship
Product Type
Uniform Load(kg)
Main Body Material
Quiet measures
Anti-static countermeasures
Main body: option
 • On Sale Till 31/12/2018

Donkey Cart Folding Handle Type

 • On Sale Till 31/12/2018

Light Weight Resin Hand Truck Cartio, Collapsible Handle Type

 • On Sale Till 31/12/2018

Donkey Cart with Stopper

  Quiet Resin Transport Cart (Dolly), Silent Master

  • On Sale Till 31/12/2018

  Small Plastic Trolley KOMAWARIKUN Silent Type

  • On Sale Till 31/12/2018

  Donkey Cart 5-Wheeled Trolley, Equal Load (kg) 150

  • On Sale Till 31/12/2018

  Donkey Cart with Pin-Style Rigid Wheel Stopper

  • On Sale Till 31/12/2018

  Steel Trolley, Fixed Handle Type, Handle Height 880 mm

   Flat Cart, Wheels and Handle Foldable

    Steel Transport Vehicle Hand Truck

    • On Sale Till 31/12/2018

    Donkey Cart Single-Wing Two-Level Type

    • On Sale Till 31/12/2018

    MKP Resin-Made Spillproof Cart

     Plastic Trolley

      Compact carry Uniform Load 100 kg

      • On Sale Till 31/12/2018

      Soft Bumper Cushion

       Flat Cart

       • On Sale Till 31/12/2018

       Large Resin Hand Truck Cartio Big Collapsible Handle Type with Air Inflated Tires Specification

       • On Sale Till 31/12/2018

       Donkey Cart Fixed Handle Type

       • On Sale Till 31/12/2018

       High Grade Trolley Fixed Handle Type Even Load (kg) 200 400 500

       • On Sale Till 31/12/2018

       Large Resin Hand Truck Cartio Big Collapsible Handle Type

       • On Sale Till 31/12/2018

       Plastic Trolley, Grand Cart, Folding Handle Type / with Stopper

        Silent Small Steel Dolly with Foot Brake

         2-level Resin Transport Dolly, Silent Master

         • On Sale Till 31/12/2018

         Optional Casters and Stoppers for Large Resin Hand Truck Cartio Big

         • On Sale Till 31/12/2018

         Carrier Spare Casters, Allowable Load 30.6–255 kgf

          Press Made Cart Fixed Handle Type Uniform Load: Mid-Level 150 – 500 kg

           Steel Dandy Hand Truck Series Handle Folding Type

            Poly-Cart

             Steel Dolly

              Platform Truck, Quiet And Light Traveling, Equal Load (kg) 180

               Aluminum Porter

                Resin Transport Cart / Dolly (Folding Type)

                • On Sale Till 31/12/2018

                Donkey Cart Folding Handle Type, Hand Brake

                • On Sale Till 31/12/2018

                Donkey Cart with Wire Gauze

                 Light Weight Resin Hand Truck Cartio

                 • On Sale Till 31/12/2018

                 weego KOMAWARI KUN, Multi-Use Handle Fitting Storage Case

                 • On Sale Till 31/12/2018

                 Plastic Trolley, Optional Accessories for Weego, Anti-Collapse Net for Weego

                  Over Sized Steel Cart with Foot Brake

                  • On Sale Till 31/12/2018

                  Stopper for Hand Trucks, Brakes for ND Hand Truck

                   Folding Dolly Cart Osamaru-Kun Folding Handle Type

                    Silent Series Replacement Casters for Transport Vehicles

                     Aluminum Transport Cart, MT Cart, Loading Platform Double-Folding Type

                      Replacement Caster for Carriers for Carrying Heavy Load

                      • On Sale Till 31/12/2018

                      Cover dedicated for Small Plastic Trolley KOMAWARIKUN

                      • On Sale Till 31/12/2018

                      Hand Truck Box Folding box for Komawari-kun

                      Brand

                      TRUSCO

                      TRUSCO

                      TRUSCO

                      NANSIN

                      TRUSCO

                      TRUSCO

                      TRUSCO

                      TRUSCO

                      HANAOKA

                      NANSIN

                      TRUSCO

                      TRUSCO

                      AS ONE

                      NANSIN

                      TRUSCO

                      AS ONE

                      TRUSCO

                      TRUSCO

                      TRUSCO

                      TRUSCO

                      TRUSCO

                      KANAZAWA

                      NANSIN

                      TRUSCO

                      TRUSCO

                      ISHIKAWA

                      HANAOKA

                      AS ONE

                      AS ONE

                      AS ONE

                      ALUMIS

                      NANSIN

                      TRUSCO

                      TRUSCO

                      AS ONE

                      TRUSCO

                      TRUSCO

                      KANAZAWA

                      TRUSCO

                      ALINCO

                      KANATSU

                      MORIYAMA

                      SANKO

                      TRUSCO

                      TRUSCO

                      Product Series

                      Donkey Cart Folding Handle Type

                      Light Weight Resin Hand Truck Cartio, Collapsible Handle Type

                      Donkey Cart with Stopper

                      Quiet Resin Transport Cart (Dolly), Silent Master

                      Small Plastic Trolley KOMAWARIKUN Silent Type

                      Donkey Cart 5-Wheeled Trolley, Equal Load (kg) 150

                      Donkey Cart with Pin-Style Rigid Wheel Stopper

                      Steel Trolley, Fixed Handle Type, Handle Height 880 mm

                      Flat Cart, Wheels and Handle Foldable

                      Steel Transport Vehicle Hand Truck

                      Donkey Cart Single-Wing Two-Level Type

                      MKP Resin-Made Spillproof Cart

                      Plastic Trolley

                      Compact carry Uniform Load 100 kg

                      Soft Bumper Cushion

                      Flat Cart

                      Large Resin Hand Truck Cartio Big Collapsible Handle Type with Air Inflated Tires Specification

                      Donkey Cart Fixed Handle Type

                      High Grade Trolley Fixed Handle Type Even Load (kg) 200 400 500

                      Large Resin Hand Truck Cartio Big Collapsible Handle Type

                      Plastic Trolley, Grand Cart, Folding Handle Type / with Stopper

                      Silent Small Steel Dolly with Foot Brake

                      2-level Resin Transport Dolly, Silent Master

                      Optional Casters and Stoppers for Large Resin Hand Truck Cartio Big

                      Carrier Spare Casters, Allowable Load 30.6–255 kgf

                      Press Made Cart Fixed Handle Type Uniform Load: Mid-Level 150 – 500 kg

                      Steel Dandy Hand Truck Series Handle Folding Type

                      Poly-Cart

                      Steel Dolly

                      Platform Truck, Quiet And Light Traveling, Equal Load (kg) 180

                      Aluminum Porter

                      Resin Transport Cart / Dolly (Folding Type)

                      Donkey Cart Folding Handle Type, Hand Brake

                      Donkey Cart with Wire Gauze

                      Light Weight Resin Hand Truck Cartio

                      weego KOMAWARI KUN, Multi-Use Handle Fitting Storage Case

                      Plastic Trolley, Optional Accessories for Weego, Anti-Collapse Net for Weego

                      Over Sized Steel Cart with Foot Brake

                      Stopper for Hand Trucks, Brakes for ND Hand Truck

                      Folding Dolly Cart Osamaru-Kun Folding Handle Type

                      Silent Series Replacement Casters for Transport Vehicles

                      Aluminum Transport Cart, MT Cart, Loading Platform Double-Folding Type

                      Replacement Caster for Carriers for Carrying Heavy Load

                      Cover dedicated for Small Plastic Trolley KOMAWARIKUN

                      Hand Truck Box Folding box for Komawari-kun

                      Days to Ship Same day or more Same day or more Same day or more 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more 14 Day(s) 1 Day(s) 5 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more 1 Day(s) 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more Quote 23 Day(s) or more 1 Day(s) 1 Day(s) 1 Day(s) 1 Day(s) 20 Day(s) 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 1 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 1 Day(s) 1 Day(s) 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more Quote
                      Product TypeTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cartTransportation cart
                      Uniform Load(kg)150 ~ 300200150 ~ 300120 ~ 300-150150 ~ 500500 ~ 60080150 ~ 300150 ~ 300150100100-80180150 ~ 500200 ~ 400400200 ~ 400150150--150 ~ 300150100-18050120 ~ 220150 ~ 300150 ~ 300200--500-100-100 ~ 200---
                      Main Body MaterialSteelSteelSteelPlasticPlasticSteelSteelSteelPlasticSteelSteelPlasticPlasticPlasticPlasticPlasticSteelSteelSteelSteelPlasticSteelPlasticSteel / Made with SteelSteelSteelSteel-SteelPlastic / SteelAluminumPlasticSteelSteelPlasticPlastic-Steel-AluminumSteelAluminum-PlasticPlastic
                      Quiet measures-Available-AvailableAvailable--Available-----------Available-AvailableAvailable---Available------------------
                      Anti-static countermeasures---------------------------------------------
                      Main body: optionMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyOptionMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain Body / OptionMain BodyMain BodyOptionMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyOptionOptionMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyMain BodyOptionOptionMain BodyOptionMain BodyOptionMain BodyOptionOptionOption

                      Loading...

                      Related Categories to Dolly Carts / Hand Trucks