• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Jack Winches

An online store for jacks/winches. The MISUMI eCatalog makes it possible to easily search for products based on dimensions and specs such as lift, stroke, manual/automatic, with/without claw, etc., with one click.
[What are jacks/winches?]
Jacks: Mechanical devices used to lift objects. Hydraulic types are common for lifting heavy objects. Winches: Mechanical devices mainly used for raising, lowering, transporting and pulling objects using rotating drums and ropes. These can be roughly classified into manual and electric types.