• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Container Pallets

An online store for containers/pallets. The MISUMI eCatalog makes it possible to easily search for products based on dimensions and specs such as capacity (L), frontage (mm), depth (mm), height (mm), internal dimensions (mm), etc. with one click.
[What are containers/pallets?]
Containers: Vessels for storing tools and components. Various sizes, colors, and shapes are available, including open types to lidded types, collapsible types to conductive types, and more, for use according to each possible application. Pallets: Platforms used for storing loads, working in factories, and transporting items. There are various types including general flat pallets, box types, and sheet types. Used for transportation work in conjunction with lifters, making it possible to lift heavy objects.