• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Culture/Separation/Analysis Supplies

An online store for culture/separation/analysis supplies. The MISUMI eCatalog makes it possible to easily search for culturing equipment, culturing products, pipettes, syringes, warm/frozen storage containers, etc., based on their dimensions/capacity/material with one click.
[What are culture/separation/analysis supplies?]
Culture supplies are equipment for growing some types of cells and tissue in an artificial environment, providing an easy-to-cultivate environment and reagents and media for cultivation from general-purpose supplies, such as petri dishes and trays, through those for creating an optimal observation environment for experiments.
Separation supplies are instruments used to separate mixtures into two or more substances, typically filter paper.
Analysis supplies are devices used for understanding and measuring the conditions of specimens used in various experiments and research.