• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
  Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Stirring and Shaking Equipment(Page3)

Days to Ship
 • All
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • 13 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship
Product Type
Number Of Rotations(rpm)
Capacity(L)
Diameter(mm)
Length(mm)
Power Supply(V)
Other

  PTFE Stirring Blade Blade Width (mm) 40–70

   PTFE Stirring Rod Anchor Type Blade Width (mm) φ80

    PTFE Stirring Rod Propeller Type Blade Width (mm) φ40 / φ50

     Teflon® 3-Blade Stirring Rod

      Teflon® Blade Type Stirring Rod

       Teflon® Propeller Blade Stirring Rod

        PTFE Stirring Rod Diameter (mm) φ8

         PTFE Stirring Rod Diameter (mm) Φ6

          Perfect Seal

           High Power Stirrer REXIM

            Magnetic Stirrer, Speed (rpm) 0–1500

             Magnetic Stirrer FLS-CD Rotation Speed (rpm) 100–1500

              Magnetic Stirrer, Speed (rpm) 1500

               Magnetic Stirrer, Speed (rpm) 100–1200

                Mini Stirrer

                 Battery Type Stirrer

                  Magnetic Stirrer HS-3B Rotation Speed (rpm) 100–1500

                   Digital stirrer

                    Magnetic Stirrer MS Rotation Speed (rpm) 30–2500

                     Electromagnetic Coil Type Magnetic Stirrer

                      Multi-Stirrer Rotation Speed (rpm) 30–2000

                       Slim Stirrer

                        6-Station Magnetic Stirrer

                         Ultra Stirrer Heavy Duty Stand

                          Enhanced Magnetic Stirrer

                           High Power Stirrer HPS-100

                            Digital Large Stirrer HPS-200

                             Digital Large Stirrer HPS-500R

                              Heavy Duty Magnetic Stirrer

                               High Power Stirrer HPS-100B

                                Hyper Stirrer System DxII

                                 Hyper Hot Stirrer System Dx

                                  Vial Stirrer

                                   Cell star

                                    Jungle Stirrer

                                     Hot Stirrer REXIM Rotation Speed 100–1500 rpm

                                      Hot Stirrer REXIM, Speed (rpm) 1500

                                       Pasolina Hot Stirrer

                                        Hot Stirrer Rotation Speed (rpm) 100–1500

                                         Hot Magnetic Stirrer, Solution Temperature Controller, Support Rod, Sleeve, Boss Head

                                          Hot Magnet Stirrer RET basic Rotation Speed (rpm) 50–1700

                                           Hot Magnet Stirrer RET control Rotation Speed (rpm) 50–1700

                                            Hot Stirrer Rotation Speed (rpm) Approx. 300–1500

                                             Hotplate & Stirrer

                                              Digital hot plate stirrer

                                              Brand

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              AS ONE

                                              Product Series

                                              PTFE Stirring Blade Blade Width (mm) 40–70

                                              PTFE Stirring Rod Anchor Type Blade Width (mm) φ80

                                              PTFE Stirring Rod Propeller Type Blade Width (mm) φ40 / φ50

                                              Teflon® 3-Blade Stirring Rod

                                              Teflon® Blade Type Stirring Rod

                                              Teflon® Propeller Blade Stirring Rod

                                              PTFE Stirring Rod Diameter (mm) φ8

                                              PTFE Stirring Rod Diameter (mm) Φ6

                                              Perfect Seal

                                              High Power Stirrer REXIM

                                              Magnetic Stirrer, Speed (rpm) 0–1500

                                              Magnetic Stirrer FLS-CD Rotation Speed (rpm) 100–1500

                                              Magnetic Stirrer, Speed (rpm) 1500

                                              Magnetic Stirrer, Speed (rpm) 100–1200

                                              Mini Stirrer

                                              Battery Type Stirrer

                                              Magnetic Stirrer HS-3B Rotation Speed (rpm) 100–1500

                                              Digital stirrer

                                              Magnetic Stirrer MS Rotation Speed (rpm) 30–2500

                                              Electromagnetic Coil Type Magnetic Stirrer

                                              Multi-Stirrer Rotation Speed (rpm) 30–2000

                                              Slim Stirrer

                                              6-Station Magnetic Stirrer

                                              Ultra Stirrer Heavy Duty Stand

                                              Enhanced Magnetic Stirrer

                                              High Power Stirrer HPS-100

                                              Digital Large Stirrer HPS-200

                                              Digital Large Stirrer HPS-500R

                                              Heavy Duty Magnetic Stirrer

                                              High Power Stirrer HPS-100B

                                              Hyper Stirrer System DxII

                                              Hyper Hot Stirrer System Dx

                                              Vial Stirrer

                                              Cell star

                                              Jungle Stirrer

                                              Hot Stirrer REXIM Rotation Speed 100–1500 rpm

                                              Hot Stirrer REXIM, Speed (rpm) 1500

                                              Pasolina Hot Stirrer

                                              Hot Stirrer Rotation Speed (rpm) 100–1500

                                              Hot Magnetic Stirrer, Solution Temperature Controller, Support Rod, Sleeve, Boss Head

                                              Hot Magnet Stirrer RET basic Rotation Speed (rpm) 50–1700

                                              Hot Magnet Stirrer RET control Rotation Speed (rpm) 50–1700

                                              Hot Stirrer Rotation Speed (rpm) Approx. 300–1500

                                              Hotplate & Stirrer

                                              Digital hot plate stirrer

                                              Days to Ship 3 Day(s) 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) 3 Day(s) or more 7 Day(s) 3 Day(s) 3 Day(s) 4 Day(s) or more 6 Day(s) 3 Day(s) 4 Day(s) 3 Day(s) 6 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) or more 3 Day(s) 3 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 6 Day(s) or more 4 Day(s) 3 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 4 Day(s) 3 Day(s) Quote 4 Day(s) 4 Day(s) 3 Day(s) 3 Day(s) 3 Day(s) 3 Day(s) 4 Day(s) 8 Day(s) 7 Day(s) or more 4 Day(s) 3 Day(s) 3 Day(s)
                                              Product TypeStirring Rod / Vane TypeStirring Rod / Vane TypeStirring Rod / Vane TypeStirring Rod / Vane TypeStirring Rod / Vane TypeStirring Rod / Vane TypeStirring Rod / Vane TypeStirring Rod / Vane TypeStirring Rod / Vane TypeStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerHotplate StirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerStirrerHotplate StirrerHotplate StirrerHotplate StirrerHotplate StirrerHotplate StirrerHotplate Stirrer
                                              Number Of Rotations(rpm)---------100~1500 ~ 15000 to 1500100~15001500100~1200200~900250~1000100~150060~115030~2000 ~ 150~250015~150030~2000100~1700100~1500-50~1400 ~ 100~140050~140050~140050~140050~140050~140010 to 600 ~ 30~150010 to 600200~1000100~1000100~1500100~150015001500100~1500 ~ 1500-50~170050~1700Approx. 300-1,50060~110060~1150
                                              Capacity(L)---------------------------------------------
                                              Diameter(mm)-φ6 ~ φ8φ6 ~ φ8---φ8φ6-------------------------------------
                                              Length(mm)-300 ~ 500300 ~ 500450 ~ 600450 ~ 600-100 ~ 300100 ~ 400-------------------------------------
                                              Power Supply(V)---------AC 100–240100100100100AA Batteries x 4 (Included for Testing) ~ DC6 (AC Adapter Included)-100100AC 100–240AC 100–240AC 100–240100100-100100100100100100100100AC 100–240--100100100100100100-100100100
                                              Other--------Option-----Option--------------------Option---Option-Option---

                                              Loading...

                                              Related Categories to Stirring and Shaking Equipment