• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
 • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
  We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Cotton Work Gloves(Product Type:Work gloves)

An online store for work gloves. The MISUMI eCatalog makes it possible to easily search for products based on dimensions and specs such as anti-slip, gauge, size, etc., with one click.
[What are work gloves?]
The most popular gloves woven from cotton and synthetic fibers such as polyester. Long loved by many work sites in Japan, they are now indispensable gloves. Material, thread count, and fineness of weave (gauge) are the three criteria for selecting work gloves. As for work gloves, there are various types with these three combinations. With MISUMI, the work gloves sought by the customer are available.
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
Brand
Product Series
Days to Ship
Product Type
Specifications
Application
Gauge
Size

  Work Gloves Type Anti-Static Gloves

   All Cotton Japan Work Gloves

    Spun Work Gloves NT-450 (12 Pairs)

    • On Sale Till 31/12/2018

    All Cotton Gloves (12-pair set)

     Work Gloves

      Nippon-Ichi Work Gloves 4841 10 Gauge

       Cotton Gloves, White Horse Brand

       • On Sale Till 31/12/2018

       Eco White Work Gloves (12 Pairs)

        Cotton Gloves (with Elastic)

         Super Heavy Duty Pure Cotton Gloves (1 Pair)

          Nihonichi Work Gloves 130

           Cotton Gloves, 160, 12 Pair

            Work Gloves for Women Hydrangea

             Cotton Gloves, 8G, 12 Pair

              Nihonichi Work Gloves 7930

               Pure Cotton Cuffed Gloves

                Condenser Yarn Work Gloves 2 Thread Weave 400 g 7 Gauge Ecru

                 Condenser Yarn Work Gloves 2 Thread Weave 400 g 10 Gauge Ecru

                  Condenser Yarn Work Gloves 2 Thread Weave 450 g 7 Gauge White

                   Condenser Yarn Work Gloves 2 Thread Weave 500 g 7 Gauge White for Women

                    Condenser Yarn Work Gloves 2 Thread Weave 600 g 7 Gauge Ecru

                     Condenser Yarn Work Gloves 2 Thread Weave 600 g 7 Gauge White

                      Condenser Yarn Work Gloves 2 Thread Weave 600 g 10 Gauge Ecru

                       Condenser Yarn Work Gloves 3 Thread Weave 750 g 7 Gauge White

                        Rugged Work Gloves 2 Thread Weave 720 g 7 Gauge White

                         Pure Cotton Work Gloves 5 Thread Weave 750 g 7 Gauge Ecru

                          Pure Cotton Work Gloves 6 Thread Weave 1,000 g 7 Gauge Ecru

                           Spun Work Gloves (480 Pairs)

                            Nihonichi Work Gloves 124

                             Spun 3-Thread Work Gloves Tsurugi

                              Nippon-Ichi Long Work Gloves

                               Single Fastening Mixed Fabric Work Gloves 12 Pairs in Pack

                                Pure Cotton Work Gloves for Women

                                 PET Recycled Work Gloves

                                  PET Recycled Work Gloves (with Silicone Non-Slip)

                                   Supporter gardening gloves

                                    Anti-Slip Gloves with Disaster Message Dial

                                    • On Sale Till 31/12/2018

                                    Special Cotton Work Gloves (Set of 12 Pairs)

                                    • On Sale Till 31/12/2018

                                    All Cotton Work Gloves (Semi-Long Type / 12-pair set)

                                    • On Sale Till 31/12/2018

                                    Recycled Work Gloves (12 pairs)

                                     Work Gloves No. 8; 12 Pair

                                      Nihonichi Work Gloves 484

                                       Tengyu Work Gloves

                                        Fitting Gloves

                                         Cotton Factory Work Gloves, Ultra-Thin Plain Weave

                                         Brand

                                         CUSTOM

                                         OTAFUKU GLOVE

                                         KAWANISHI INDUSTRY

                                         TRUSCO

                                         AS ONE

                                         FUJI TEBUKURO

                                         MARUWA CHEMICAL

                                         TRUSCO

                                         FUJI TEBUKURO

                                         MARUWA CHEMICAL

                                         MARUWA CHEMICAL

                                         MARUWA CHEMICAL

                                         MARUWA CHEMICAL

                                         MITANI

                                         FUJI TEBUKURO

                                         MISUMI

                                         MiSUMi C-VALUE

                                         MISUMI

                                         MISUMI

                                         MISUMI

                                         MISUMI

                                         MISUMI

                                         MISUMI

                                         MISUMI

                                         MISUMI

                                         MISUMI

                                         MISUMI

                                         MISUMI

                                         ATOM(SAFETY / PROTECTION SUPPLIES)

                                         MARUWA CHEMICAL

                                         MARUWA CHEMICAL

                                         MARUWA CHEMICAL

                                         MARUWA CHEMICAL

                                         MARUWA CHEMICAL

                                         MARUWA CHEMICAL

                                         MARUWA CHEMICAL

                                         MARUWA CHEMICAL

                                         MARUWA CHEMICAL

                                         TRUSCO

                                         TRUSCO

                                         TRUSCO

                                         MIDORI ANZEN

                                         FUJI TEBUKURO

                                         FUJI TEBUKURO

                                         FUJI TEBUKURO

                                         FUJI TEBUKURO

                                         Product Series

                                         Work Gloves Type Anti-Static Gloves

                                         All Cotton Japan Work Gloves

                                         Spun Work Gloves NT-450 (12 Pairs)

                                         All Cotton Gloves (12-pair set)

                                         Work Gloves

                                         Nippon-Ichi Work Gloves 4841 10 Gauge

                                         Cotton Gloves, White Horse Brand

                                         Eco White Work Gloves (12 Pairs)

                                         Cotton Gloves (with Elastic)

                                         Super Heavy Duty Pure Cotton Gloves (1 Pair)

                                         Nihonichi Work Gloves 130

                                         Cotton Gloves, 160, 12 Pair

                                         Work Gloves for Women Hydrangea

                                         Cotton Gloves, 8G, 12 Pair

                                         Nihonichi Work Gloves 7930

                                         Pure Cotton Cuffed Gloves

                                         Condenser Yarn Work Gloves 2 Thread Weave 400 g 7 Gauge Ecru

                                         Condenser Yarn Work Gloves 2 Thread Weave 400 g 10 Gauge Ecru

                                         Condenser Yarn Work Gloves 2 Thread Weave 450 g 7 Gauge White

                                         Condenser Yarn Work Gloves 2 Thread Weave 500 g 7 Gauge White for Women

                                         Condenser Yarn Work Gloves 2 Thread Weave 600 g 7 Gauge Ecru

                                         Condenser Yarn Work Gloves 2 Thread Weave 600 g 7 Gauge White

                                         Condenser Yarn Work Gloves 2 Thread Weave 600 g 10 Gauge Ecru

                                         Condenser Yarn Work Gloves 3 Thread Weave 750 g 7 Gauge White

                                         Rugged Work Gloves 2 Thread Weave 720 g 7 Gauge White

                                         Pure Cotton Work Gloves 5 Thread Weave 750 g 7 Gauge Ecru

                                         Pure Cotton Work Gloves 6 Thread Weave 1,000 g 7 Gauge Ecru

                                         Spun Work Gloves (480 Pairs)

                                         Nihonichi Work Gloves 124

                                         Spun 3-Thread Work Gloves Tsurugi

                                         Nippon-Ichi Long Work Gloves

                                         Single Fastening Mixed Fabric Work Gloves 12 Pairs in Pack

                                         Pure Cotton Work Gloves for Women

                                         PET Recycled Work Gloves

                                         PET Recycled Work Gloves (with Silicone Non-Slip)

                                         Supporter gardening gloves

                                         Anti-Slip Gloves with Disaster Message Dial

                                         Special Cotton Work Gloves (Set of 12 Pairs)

                                         All Cotton Work Gloves (Semi-Long Type / 12-pair set)

                                         Recycled Work Gloves (12 pairs)

                                         Work Gloves No. 8; 12 Pair

                                         Nihonichi Work Gloves 484

                                         Tengyu Work Gloves

                                         Fitting Gloves

                                         Cotton Factory Work Gloves, Ultra-Thin Plain Weave

                                         Days to Ship 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day Same day 4 Day(s) or more Same day 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 5 Day(s) or more 1 Day(s) 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 1 Day(s) 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 1 Day(s) 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day Same day 1 Day(s) 1 Day(s) 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more
                                         Product TypeWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork glovesWork gloves
                                         Specifications------------------------Rubber gripper--------------------
                                         ApplicationFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor workFor work
                                         Gauge-777-1078-77778-77107777107777777-7777107877-----
                                         SizeConfigurableConfigurableConfigurableConfigurable--ConfigurableConfigurable-ConfigurableConfigurableConfigurableMConfigurable-ConfigurableConfigurableConfigurableConfigurableConfigurableConfigurableConfigurableConfigurableConfigurableConfigurableConfigurableConfigurableConfigurableConfigurableConfigurableConfigurableConfigurableMConfigurableConfigurableM / LConfigurableConfigurableConfigurableConfigurable---S-

                                         Loading...

                                         Related Categories to Cotton Work Gloves