• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
  Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Letter Cabinets

Days to Ship
 • All
 • 11 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Series
Days to Ship
Product type
Locking function

  Letter Cabinet (A4 Steel Drawer Type with Shutter)

   Letter Cabinet (A4 Type)

    Letter Cabinet (A4 Plastic Drawer Type with Shutter)

    Brand

    KOKUYO

    KOKUYO

    KOKUYO

    Product Series

    Letter Cabinet (A4 Steel Drawer Type with Shutter)

    Letter Cabinet (A4 Type)

    Letter Cabinet (A4 Plastic Drawer Type with Shutter)

    Days to Ship 11 Day(s) 11 Day(s) 11 Day(s)
    Product typeWith a shutterSteelWith a shutter
    Locking function

    Loading...

    1. 1

    Related Categories to Letter Cabinets