• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
  Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

OMRON CJ Series

Wire Cable
 1. 1
Brand
Product Series
Days to Ship
Specifications

  Omron PLC Supporting CJ-Series Harnesses

   Omron CJ Series-compatible PLC Cable (with Misumi Original Connectors)

    Omron CJ Series-compatible Cable (with Fujitsu/Hirose Power Connectors)

     CJ1 Series CJ1 Cable

     Brand

     MISUMI

     MISUMI

     MISUMI

     OMRON

     Product Series

     Omron PLC Supporting CJ-Series Harnesses

     Omron CJ Series-compatible PLC Cable (with Misumi Original Connectors)

     Omron CJ Series-compatible Cable (with Fujitsu/Hirose Power Connectors)

     CJ1 Series CJ1 Cable

     Days to Ship 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 6 Day(s)
     Specifications
     • PLC
     • PLC
     • PLC

      Loading...

      1. 1

      Related Categories to OMRON CJ Series