• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Terminal Blocks for Circuit Boards(Mounting Method:Other)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 11 Day(s) or Less
 • 12 Day(s) or Less
 • 16 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Wiring Method
Mounting Method
Parts/Completed products
Number of Poles(Pole)
Screw Size
Number of input/outputs
Rated current (JIS)(A)
Rated current (VDE)(A)
Rated current (IEC)(A)
Rated current (UL)(A)

  Terminal block XW4 series for printed circuit boards.

   ML-30-BF Series

    ML-50-S1AXF Series

     ML-250-S1AXF Series

      ML-250-S1AXS Series

       ML-260-S1A3XF Series

        ML-260-S1A3XS Series

         ML-270-S1A3XF Series

          ML-270-S1A3XS Series

           ML-280-S1A3XF Series

            ML-280-S1A3XS Series

             ML-30-AF Series

              ML-40-S1AXF Series

               ML-40-S1AXS Series

                ML-50-S1AXS Series

                 ML-50-S2AXF Series

                  ML-70-A Series

                  Brand

                  OMRON

                  SATOPARTS

                  SATOPARTS

                  SATOPARTS

                  SATOPARTS

                  SATOPARTS

                  SATOPARTS

                  SATOPARTS

                  SATOPARTS

                  SATOPARTS

                  SATOPARTS

                  SATOPARTS

                  SATOPARTS

                  SATOPARTS

                  SATOPARTS

                  SATOPARTS

                  SATOPARTS

                  Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                  Terminal block XW4 series for printed circuit boards.

                  ML-30-BF Series

                  ML-50-S1AXF Series

                  ML-250-S1AXF Series

                  ML-250-S1AXS Series

                  ML-260-S1A3XF Series

                  ML-260-S1A3XS Series

                  ML-270-S1A3XF Series

                  ML-270-S1A3XS Series

                  ML-280-S1A3XF Series

                  ML-280-S1A3XS Series

                  ML-30-AF Series

                  ML-40-S1AXF Series

                  ML-40-S1AXS Series

                  ML-50-S1AXS Series

                  ML-50-S2AXF Series

                  ML-70-A Series

                  Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 62 Day(s) or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more
                  Wiring MethodScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrew
                  Mounting MethodOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOtherOther
                  Parts/Completed productsAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled productAssembled product
                  Number of Poles(Pole)2 ~ 102 ~ 181 ~ 201 ~ 61 ~ 61 ~ 81 ~ 81 ~ 71 ~ 71 ~ 61 ~ 62 ~ 41 ~ 201 ~ 201 ~ 2041 ~ 20
                  Screw Size-M3M4M3M3M4M4M4M4M4M4M3M3M3M4M4M3
                  Number of input/outputs-1 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 1
                  Rated current (JIS)(A)-615101020202020202061010151510
                  Rated current (VDE)(A)8 ~ 12----------------
                  Rated current (IEC)(A)8 ~ 12----------------
                  Rated current (UL)(A)8 ~ 15615101020202020202061010151510

                  Loading...กำลังโหลด …

                  1. 1

                  Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Terminal Blocks for Circuit Boards