• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

HY-PRO Carbide End Mill Ball Nose Series SMG-EBD

 
Part Number
S510010
S510015
S510020
S510025
S510030
S510035
S510040
S510045
S510050
S510060
S510070
S510080
S510090
S510100
S510110
S510120
S510140
S510160
S510180
S510200
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBlade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dc
(mm)
14 Day(s) 2.5504R0.5 x 1
14 Day(s) 4504R0.75 x 1.5
14 Day(s) 5506R1 x 2.0
14 Day(s) 6606R1.25 x 2.5
14 Day(s) 8606R1.5 x 3.0
14 Day(s) 8706R1.75 x 3.5
14 Day(s) 8706R2 x 4.0
14 Day(s) 10806R2.25 x 4.5
14 Day(s) 10806R2.5 x 5.0
14 Day(s) 12906R3 x 6.0
14 Day(s) 14906R3.5 x 7.0
14 Day(s) 141008R4 x 8.0
14 Day(s) 181008R4.5 x 9.0
14 Day(s) 1810010R5 x 10.0
14 Day(s) 2210010R5.5 x 11.0
14 Day(s) 2211012R6 x 12.0
14 Day(s) 2611012R7 x 14.0
14 Day(s) 3014016R8 x 16.0
14 Day(s) 3414020R9 x 18.0
14 Day(s) 3816020R10 x 20.0

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Tungsten carbide Shank Suitable for the shrink holder system

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)