• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pipe Cutter (6 50mm)

Pipe Cutter (6 50mm)

Suitable for pipe diameters 6-50mm (1/4 to 2in.)
Quick-release mechanism

Part Number
667-3483
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Cutting Capacity 6 to 50 mm Material Cut Copper Cutter Type Spring Loaded

Please check the type/dimensions/specifications of the part 667-3483 in the Pipe Cutter (6 50mm) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 667-3483 ในชุด Pipe Cutter (6 50mm)

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)