• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Extension Bars

Extension Bars

The RS Pro extension bars are designed to add length when used with ratchets or breaker bars. These quality extensions Improves the torque delivery when loosening and tightening fasteners. Exceptional strength and durability offers long life usage.
Made from Chrome vanadium
Matt finish
Adds length to access hard-to-reach fasteners
Knurled bands offer a nonslip grip for turning loosened fasteners by hand
Detent notches in drive ends lock onto ratchets and breaker bars
Strong and durable

Part Number
912-5420
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Extension Drive Size 0.5 in Drive Type Square
Material Type Chrome Vanadium Steel Overall Length 75 mm Sub Type Extension Bar
Finish Matt

Please check the type/dimensions/specifications of the part 912-5420 in the Extension Bars series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 912-5420 ในชุด Extension Bars

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)