• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Claw Pick Up Tool

Claw Pick Up Tool

Flexible spring shaft allows tool to reach the most awkward of places
Pressing plunger extends fingers and releasing closes them to retrieve item
Shaft diameter 6mm
Claw opening 25mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

423-6714

Part Number
423-6714
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Chrome Vanadium Steel Type Claw, Flexible Overall Length 595 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part 423-6714 in the Claw Pick Up Tool series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 423-6714 ในชุด Claw Pick Up Tool

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)