• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Vacuum Pick-up Pen Set

Vacuum Pick-up Pen Set

Handheld vacuum pick-up tool
Body manufactured from tubular aluminium with a bright anodised finish
Pick-up Heads consist of a fine steel tube and rubber pick up disc
Pick-up head diameters 4mm, 6mm and 10mm
Not ESD safe

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

624-9829

Part Number
624-9829
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Aluminium Type Vacuum Overall Length 152 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part 624-9829 in the Vacuum Pick-up Pen Set series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 624-9829 ในชุด Vacuum Pick-up Pen Set

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)