• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Long Arm Bearing Puller

Long Arm Bearing Puller

Manufactured from alloy steel, drop forged and hardened
Designed for the easy removal of bearings, pulleys, sprockets etc
Max size of bearing/pulley etc. 50mm
Jaw length 300mm, maximum throat depth 220mm
Comes with short and long centre points
Fine thread for ease of use

Part Number
434-2566
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Number of Pieces 2 Capacity 50 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part 434-2566 in the Long Arm Bearing Puller series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 434-2566 ในชุด Long Arm Bearing Puller

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)