• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

350cc Brush Oiler

350cc Brush Oiler

Tough and resiliant brush oil can with a hard wearing HDPE body and nylon pump system that's ideal for general maintenance.
Nylon Pump System
135 mm Spout
120 g in weight
140 mm high

Part Number
801-0746
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 801-0746 in the 350cc Brush Oiler series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 801-0746 ในชุด 350cc Brush Oiler

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)