• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

AD-1603 Series OIML-Type Weights For Calibration (Cylindrical With Mirror Finish)

AD-1603 Series OIML-Type Weights For Calibration (Cylindrical With Mirror Finish)

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

[Features]
· The AD-1603 Series OIML-Type Weights For Calibration are cylindrical with a mirror finish.
· Weight material: non-magnetic stainless steel (SUS316)
· Case material
 20 kg, 10 kg, 5 kg: aluminum
 2 kg and less: plasticPart Number
AD1603-1E2
AD1603-1F1
AD1603-1F2
AD1603-1KE2
AD1603-1KF1
AD1603-1KF2
AD1603-1KM1
AD1603-1M1
AD1603-2E2
AD1603-2F1
AD1603-2F2
AD1603-2KE2
AD1603-2KF1
AD1603-2KF2
AD1603-2KM1
AD1603-2M1
AD1603-5E2
AD1603-5F1
AD1603-5F2
AD1603-5KE2
AD1603-5KF1
AD1603-5KF2
AD1603-5KM1
AD1603-5M1
AD1603-10E2
AD1603-10F1
AD1603-10F2
AD1603-10KE2
AD1603-10KF1
AD1603-10KF2
AD1603-10KM1
AD1603-10M1
AD1603-20E2
AD1603-20F1
AD1603-20F2
AD1603-20KE2
AD1603-20KF1
AD1603-20KF2
AD1603-20KM1
AD1603-20M1
AD1603-50E2
AD1603-50F1
AD1603-50F2
AD1603-50M1
AD1603-100E2
AD1603-100F1
AD1603-100F2
AD1603-100M1
AD1603-200E2
AD1603-200F1
AD1603-200F2
AD1603-200M1
AD1603-500E2
AD1603-500F1
AD1603-500F2
AD1603-500M1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMain Body Dimensions
(mm)
JAN Code
10 Day(s) or more 6×6.2(3.4)4981046134545
12 Day(s) or more 6×6.2(3.4)4981046134552
10 Day(s) or more 6×6.2(3.4)4981046134569
10 Day(s) or more 48×80.3(58.8)4981046133968
10 Day(s) or more 48×80.3(58.8)4981046133975
10 Day(s) or more 48×80.3(58.8)4981046133982
10 Day(s) or more 48×80.3(58.8)4981046133999
10 Day(s) or more 6×6.2(3.4)4981046134576
10 Day(s) or more 6×10.8(8)4981046134507
10 Day(s) or more 6×10.8(8)4981046134514
10 Day(s) or more 6×10.8(8)4981046134521
11 Day(s) or more 60×101.3(74.4)4981046133852
11 Day(s) or more 60×101.3(74.4)4981046133869
11 Day(s) or more 60×101.3(74.4)4981046133876
10 Day(s) or more 60×101.3(74.4)4981046133883
10 Day(s) or more 6×10.8(8)4981046134538
12 Day(s) or more 8×14.8(11)4981046134460
10 Day(s) or more 8×14.8(11)4981046134477
10 Day(s) or more 8×14.8(11)4981046134484
10 Day(s) or more 80×142.3(106.3)4981046133746
11 Day(s) or more 80×142.3(106.3)4981046133753
11 Day(s) or more 80×142.3(106.3)4981046133760
11 Day(s) or more 80×142.3(106.3)4981046133777
10 Day(s) or more 8×14.8(11)4981046134491
10 Day(s) or more 10×18.4(14)4981046134422
10 Day(s) or more 10×18.4(14)4981046134439
10 Day(s) or more 10×18.4(14)4981046134446
10 Day(s) or more 100×182(135.3)4981046133630
11 Day(s) or more 100×182(135.3)4981046133647
11 Day(s) or more 100×182(135.3)4981046133654
11 Day(s) or more 100×182(135.3)4981046133661
10 Day(s) or more 10×18.4(14)4981046134453
10 Day(s) or more 13×22(16.6)4981046134385
10 Day(s) or more 13×22(16.6)4981046134392
12 Day(s) or more 13×22(16.6)4981046134408
10 Day(s) or more 128×224(166.4)4981046133524
11 Day(s) or more 128×224(166.4)4981046133531
11 Day(s) or more 128×224(166.4)4981046133548
11 Day(s) or more 128×224(166.4)4981046133555
10 Day(s) or more 13×22(16.6)4981046134415
10 Day(s) or more 18×29(21)4981046134347
10 Day(s) or more 18×29(21)4981046134354
10 Day(s) or more 18×29(21)4981046134361
10 Day(s) or more 18×29(21)4981046134378
10 Day(s) or more 22×38(27.5)4981046134262
10 Day(s) or more 22×38(27.5)4981046134279
10 Day(s) or more 22×38(27.5)4981046134286
10 Day(s) or more 22×38(27.5)4981046134293
10 Day(s) or more 28×47(35)4981046134187
10 Day(s) or more 28×47(35)4981046134194
10 Day(s) or more 28×47(35)4981046134200
10 Day(s) or more 28×47(35)4981046134217
11 Day(s) or more 38×64(47.5)4981046134071
10 Day(s) or more 38×64(47.5)4981046134088
10 Day(s) or more 38×64(47.5)4981046134095
10 Day(s) or more 38×64(47.5)4981046134101

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main applications Peripheral Equipment Type Option

Additional Products in this Category

Tech Support