• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Carbide Cutters Cross Assortment A 【10 Pieces Per Package】

Part Number
TS200M
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

10 Pieces Per Package

21 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Blade tip shape Cross Cut Shaft Diameter(mm) 2.34

Please check the type/dimensions/specifications of the part TS200M in the Carbide Cutters Cross Assortment A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS200M ในชุด Carbide Cutters Cross Assortment A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)