• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Abrasive Sander (Scotch-Brite)

Part Number
AS301
AS302
AS303
AS304
AS311
AS312
AS313
AS314
AS321
AS322
AS323
AS324
AS331
AS332
AS333
AS334
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOuter Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Number Contained In A Packet
21 Day(s) 401801
21 Day(s) 402401
21 Day(s) 403201
21 Day(s) 404001
21 Day(s) 501801
21 Day(s) 502401
21 Day(s) 503201
21 Day(s) 504001
21 Day(s) 601801
21 Day(s) 602401
21 Day(s) 603201
21 Day(s) 604001
21 Day(s) 801801
21 Day(s) 802401
21 Day(s) 803201
21 Day(s) 804001

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Width(mm) 25 Shaft Diameter(mm) 6 Max. Rotational Speed(rpm) 3000
Number Contained In A Packet 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)