• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 คลิก
    MISUMI's Holiday for New Year during 29th December 2019 - 2nd January 2020 click

Top Drill S Solid Carbide Drill 5xD Without Through Coolant TDS202A/TDS212S

 
Part Number
TDS202A03000-WP20PD
TDS202A03048-WP20PD
TDS202A03300-WP20PD
TDS202A03400-WP20PD
TDS202A03455-WP20PD
TDS202A03658-WP20PD
TDS202A03734-WP20PD
TDS202A03900-WP20PD
TDS202A04000-WP20PD
TDS202A04100-WP20PD
TDS202A05000-WP20PD
TDS202A05100-WP20PD
TDS202A05159-WP20PD
TDS202A05400-WP20PD
TDS202A05558-WP20PD
TDS202A05700-WP20PD
TDS202A06300-WP20PD
TDS202A06528-WP20PD
TDS202A06600-WP20PD
TDS202A06900-WP20PD
TDS202A07100-WP20PD
TDS202A07200-WP20PD
TDS202A07300-WP20PD
TDS202A07541-WP20PD
TDS202A07600-WP20PD
TDS202A07800-WP20PD
TDS202A07938-WP20PD
TDS202A08334-WP20PD
TDS202A08400-WP20PD
TDS202A08433-WP20PD
TDS202A08700-WP20PD
TDS202A09000-WP20PD
TDS202A09129-WP20PD
TDS202A09200-WP20PD
TDS202A09300-WP20PD
TDS202A09500-WP20PD
TDS202A09525-WP20PD
TDS202A09600-WP20PD
TDS202A09800-WP20PD
TDS202A09900-WP20PD
TDS202A09921-WP20PD
TDS202A10000-WP20PD
TDS202A10300-WP20PD
TDS202A10400-WP20PD
TDS202A10716-WP20PD
TDS202A10900-WP20PD
TDS202A11000-WP20PD
TDS202A11400-WP20PD
TDS202A11600-WP20PD
TDS202A11900-WP20PD
TDS202A12000-WP20PD
TDS202A12300-WP20PD
TDS202A12500-WP20PD
TDS202A12800-WP20PD
TDS202A12900-WP20PD
TDS202A13096-WP20PD
TDS202A13300-WP20PD
TDS202A13400-WP20PD
TDS202A13600-WP20PD
TDS202A13700-WP20PD
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
work material Overall Length L
(mm)
Coating Type Dimension L4
(mm)
Shank length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Order No.
24 Day(s) or more 328general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]66TiAlN233664162258
24 Day(s) or more 3.04828general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]66TiAlN233664162259
24 Day(s) or more 3.328general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]66TiAlN233664162284
24 Day(s) or more 3.428general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]66TiAlN233664162285
24 Day(s) or more 3.45528general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]66TiAlN233664162286
24 Day(s) or more 3.65828general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]66TiAlN233664162290
24 Day(s) or more 3.73428general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]66TiAlN233664162292
24 Day(s) or more 3.936general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]74TiAlN293664162294
24 Day(s) or more 436general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]74TiAlN293664162296
24 Day(s) or more 4.136general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]74TiAlN293664162299
24 Day(s) or more 544general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]82TiAlN353664162313
24 Day(s) or more 5.144general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]82TiAlN353664162314
24 Day(s) or more 5.15944general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]82TiAlN353664162316
24 Day(s) or more 5.444general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]82TiAlN353664162319
24 Day(s) or more 5.55844general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]82TiAlN353664162322
24 Day(s) or more 5.744general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]82TiAlN353664162325
24 Day(s) or more 6.353general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]91TiAlN433684162332
24 Day(s) or more 6.52853general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]91TiAlN433684162336
24 Day(s) or more 6.653general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]91TiAlN433684162337
24 Day(s) or more 6.953general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]91TiAlN433684162341
24 Day(s) or more 7.153general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]91TiAlN433684162343
24 Day(s) or more 7.253general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]91TiAlN433684162345
24 Day(s) or more 7.353general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]91TiAlN433684162346
24 Day(s) or more 7.54153general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]91TiAlN433684162349
24 Day(s) or more 7.653general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]91TiAlN433684162350
24 Day(s) or more 7.853general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]91TiAlN433684162352
24 Day(s) or more 7.93853general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]91TiAlN433684162354
24 Day(s) or more 8.33461general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]103TiAlN4940104162359
24 Day(s) or more 8.461general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]103TiAlN4940104162360
24 Day(s) or more 8.43361general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]103TiAlN4940104162361
24 Day(s) or more 8.761general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]103TiAlN4940104162364
24 Day(s) or more 961general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]103TiAlN4940104162368
24 Day(s) or more 9.12961general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]103TiAlN4940104162370
24 Day(s) or more 9.261general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]103TiAlN4940104162371
24 Day(s) or more 9.361general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]103TiAlN4940104162372
24 Day(s) or more 9.561general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]103TiAlN4940104162375
24 Day(s) or more 9.52561general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]103TiAlN4940104162376
24 Day(s) or more 9.661general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]103TiAlN4940104162377
24 Day(s) or more 9.861general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]103TiAlN4940104162379
24 Day(s) or more 9.961general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]103TiAlN4940104162380
24 Day(s) or more 9.92161general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]103TiAlN4940104162381
24 Day(s) or more 1061general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]103TiAlN4940104167196
24 Day(s) or more 10.371general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]118TiAlN5645124167200
24 Day(s) or more 10.471general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]118TiAlN5645124167202
24 Day(s) or more 10.71671general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]118TiAlN5645124167206
24 Day(s) or more 10.971general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]118TiAlN5645124167208
24 Day(s) or more 1171general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]118TiAlN5645124167209
24 Day(s) or more 11.471general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]118TiAlN5645124167214
24 Day(s) or more 11.671general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]118TiAlN5645124167217
24 Day(s) or more 11.971general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]118TiAlN5645124167220
24 Day(s) or more 1271general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]118TiAlN5645124167222
24 Day(s) or more 12.377general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]124TiAlN6045144167225
24 Day(s) or more 12.577general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]124TiAlN6045144167228
24 Day(s) or more 12.877general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]124TiAlN6045144167231
24 Day(s) or more 12.977general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]124TiAlN6045144167232
24 Day(s) or more 13.09677general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]124TiAlN6045144167234
24 Day(s) or more 13.377general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]124TiAlN6045144167237
24 Day(s) or more 13.477general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]124TiAlN6045144167238
24 Day(s) or more 13.677general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]124TiAlN6045144167240
24 Day(s) or more 13.777general steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]124TiAlN6045144167241

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tool Material Type Carbide Shank Type End Mill Shank Coating Y/N Available
With/without Oil Hole NA Tip angle(°) 140

Additional Products in this Category

Tech Support