• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

YGF Wheel

YGF Wheel

· Highly flexible and familiar.
· Uniform polishing is sustained even on complex surfaces.
· Does not excessively scrape and enables moderate polishing.

Part Number
YGF-150-25-1000
YGF-150-25-150
YGF-150-25-240
YGF-150-25-320
YGF-150-25-600
YGF-150-50-1000
YGF-150-50-150
YGF-150-50-240
YGF-150-50-320
YGF-150-50-600
YGF-150-75-1000
YGF-150-75-150
YGF-150-75-240
YGF-150-75-320
YGF-150-75-600
YGF-150-100-1000
YGF-150-100-150
YGF-150-100-240
YGF-150-100-320
YGF-150-100-600
YGF-200-25-1000
YGF-200-25-150
YGF-200-25-240
YGF-200-25-320
YGF-200-25-600
YGF-200-50-1000
YGF-200-50-150
YGF-200-50-240
YGF-200-50-320
YGF-200-50-600
YGF-200-75-1000
YGF-200-75-150
YGF-200-75-240
YGF-200-75-320
YGF-200-75-600
YGF-200-100-1000
YGF-200-100-150
YGF-200-100-240
YGF-200-100-320
YGF-200-100-600
YGF-250-25-1000
YGF-250-25-150
YGF-250-25-240
YGF-250-25-320
YGF-250-25-600
YGF-250-50-1000
YGF-250-50-150
YGF-250-50-240
YGF-250-50-320
YGF-250-50-600
YGF-250-75-1000
YGF-250-75-150
YGF-250-75-240
YGF-250-75-320
YGF-250-75-600
YGF-250-100-1000
YGF-250-100-150
YGF-250-100-240
YGF-250-100-320
YGF-250-100-600
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOuter Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Hole Diameter
(mm)
Quote 15025100025.4
Quote 1502515025.4
Quote 1502524025.4
Quote 1502532025.4
Quote 1502560025.4
Quote 15050100025.4
Quote 1505015025.4
Quote 1505024025.4
Quote 1505032025.4
Quote 1505060025.4
Quote 15075100025.4
Quote 1507515025.4
Quote 1507524025.4
Quote 1507532025.4
Quote 1507560025.4
Quote 150100100025.4
Quote 15010015025.4
Quote 15010024025.4
Quote 15010032025.4
Quote 15010060025.4
Quote 20025100076.2
Quote 2002515076.2
Quote 2002524076.2
Quote 2002532076.2
Quote 2002560076.2
Quote 20050100076.2
Quote 2005015076.2
Quote 2005024076.2
Quote 2005032076.2
Quote 2005060076.2
Quote 20075100076.2
Quote 2007515076.2
Quote 2007524076.2
Quote 2007532076.2
Quote 2007560076.2
Quote 200100100076.2
Quote 20010015076.2
Quote 20010024076.2
Quote 20010032076.2
Quote 20010060076.2
Quote 25025100076.2
Quote 2502515076.2
Quote 2502524076.2
Quote 2502532076.2
Quote 2502560076.2
Quote 25050100076.2
Quote 2505015076.2
Quote 2505024076.2
Quote 2505032076.2
Quote 2505060076.2
Quote 25075100076.2
Quote 2507515076.2
Quote 2507524076.2
Quote 2507532076.2
Quote 2507560076.2
Quote 250100100076.2
Quote 25010015076.2
Quote 25010024076.2
Quote 25010032076.2
Quote 25010060076.2

Loading...กำลังโหลด …

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)