• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Arcland Sakamoto Lucky K&M Vise

Arcland Sakamoto Lucky K&M Vise

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

[Applications]
· Underlay for object to be struck, such as metal components, and for use in place of stone weights.
Can be fixed to a table or work bench for work.
Simply turn the handle to open and close.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

273230

Part Number
273230
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 273230 in the Arcland Sakamoto Lucky K&M Vise series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 273230 ในชุด Arcland Sakamoto Lucky K&M Vise

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)