• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

MPK Metal Closed Pressure Gauge For Vapor, Rounded Edge Type (B)

MPK Metal Closed Pressure Gauge For Vapor, Rounded Edge Type (B)

[Features]
· Comes with a sealed metal case for use outdoors or in areas with high humidity or dust.
· The product is easy to handle and has excellent durability.
[Applications]
· The pressure medium is a product which withstands temporarily high temperatures, such as the water vapor when starting operation.

(i)Caution

  • The product image is a representative image of the product.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
BMU-G1/2-100X0.05MPA-AMK
BMU-G1/2-100X0.06MPA-AMK
BMU-G1/2-100X0.1MPA-AMK
BMU-G1/2-100X0.2MPA-AMK
BMU-G1/2-100X0.3MPA-AMK
BMU-G1/2-100X0.4MPA-AMK
BMU-G1/2-100X0.5MPA-AMK
BMU-G1/2-100X0.6MPA-AMK
BMU-G1/2-100X0.7MPA-AMK
BMU-G1/2-100X0.16MPA-AMK
BMU-G1/2-100X0.25MPA-AMK
BMU-G1/2-100X1MPA-AMK
BMU-G1/2-100X1.6MPA-AMK
BMU-G1/2-100X2MPA-AMK
BMU-G1/2-100X2.5MPA-AMK
BMU-G1/2-100X3MPA-AMK
BMU-G1/2-100X3.5MPA-AMK
BMU-G1/2-100X4MPA-AMK
BMU-G1/2-100X5MPA-AMK
BMU-G3/8-75X0.05MPA-AMK
BMU-G3/8-75X0.06MPA-AMK
BMU-G3/8-75X0.1MPA-AMK
BMU-G3/8-75X0.2MPA-AMK
BMU-G3/8-75X0.3MPA-AMK
BMU-G3/8-75X0.4MPA-AMK
BMU-G3/8-75X0.5MPA-AMK
BMU-G3/8-75X0.6MPA-AMK
BMU-G3/8-75X0.7MPA-AMK
BMU-G3/8-75X0.16MPA-AMK
BMU-G3/8-75X0.25MPA-AMK
BMU-G3/8-75X1MPA-AMK
BMU-G3/8-75X1.6MPA-AMK
BMU-G3/8-75X2MPA-AMK
BMU-G3/8-75X2.5MPA-AMK
BMU-G3/8-75X3MPA-AMK
BMU-G3/8-75X3.5MPA-AMK
BMU-G3/8-75X4MPA-AMK
BMU-G3/8-75X5MPA-AMK
BMU-G3/8-100X0.05MPA-AMK
BMU-G3/8-100X0.06MPA-AMK
BMU-G3/8-100X0.1MPA-AMK
BMU-G3/8-100X0.2MPA-AMK
BMU-G3/8-100X0.3MPA-AMK
BMU-G3/8-100X0.4MPA-AMK
BMU-G3/8-100X0.5MPA-AMK
BMU-G3/8-100X0.6MPA-AMK
BMU-G3/8-100X0.7MPA-AMK
BMU-G3/8-100X0.16MPA-AMK
BMU-G3/8-100X0.25MPA-AMK
BMU-G3/8-100X1MPA-AMK
BMU-G3/8-100X1.6MPA-AMK
BMU-G3/8-100X2MPA-AMK
BMU-G3/8-100X2.5MPA-AMK
BMU-G3/8-100X3MPA-AMK
BMU-G3/8-100X3.5MPA-AMK
BMU-G3/8-100X4MPA-AMK
BMU-G3/8-100X5MPA-AMK
BMU-R1/2-100X0.05MPA-AMK
BMU-R1/2-100X0.06MPA-AMK
BMU-R1/2-100X0.1MPA-AMK
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCase size
(ømm)
Screw type and diameter Pressure span
(Mpa)
Manufacturer model number JAN code Case type Connection port type Case material Specification
5 Day(s) or more 100G1/20.05MPK-441B-0.05MPA-M4589528199077BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.06MPK-441B-0.06MPA-M4589528199084BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.1MPK-441B-0.1MPA-M4589528199114BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.2MPK-441B-0.2MPA-M4589528199121BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.3MPK-441B-0.3MPA-M4589528199138BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.4MPK-441B-0.4MPA-M4589528199145BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.5MPK-441B-0.5MPA-M4589528199152BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.6MPK-441B-0.6MPA-M4589528199169BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.7MPK-441B-0.7MPA-M4589528199176BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.16MPK-441B-0.16MPA-M4589528199091BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.25MPK-441B-0.25MPA-M4589528199107BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/21MPK-441B-1MPA-M4589528199183BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/21.6MPK-441B-1.6MPA-M4589528199237BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/22MPK-441B-2MPA-M4589528199190BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/22.5MPK-441B-2.5MPA-M4589528199251BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/23MPK-441B-3MPA-M4589528199206BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/23.5MPK-441B-3.5MPA-M4589528199275BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/24MPK-441B-4MPA-M4589528199213BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/25MPK-441B-5MPA-M4589528199220BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.05MPK-331B-0.05MPA-M4589528198452BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.06MPK-331B-0.06MPA-M4589528198469BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.1MPK-331B-0.1MPA-M4589528198490BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.2MPK-331B-0.2MPA-M4589528198506BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.3MPK-331B-0.3MPA-M4589528198513BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.4MPK-331B-0.4MPA-M4589528198520BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.5MPK-331B-0.5MPA-M4589528198537BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.6MPK-331B-0.6MPA-M4589528198544BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.7MPK-331B-0.7MPA-M4589528198551BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.16MPK-331B-0.16MPA-M4589528198476BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.25MPK-331B-0.25MPA-M4589528198483BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/81MPK-331B-1MPA-M4589528198568BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/81.6MPK-331B-1.6MPA-M4589528198612BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/82MPK-331B-2MPA-M4589528198575BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/82.5MPK-331B-2.5MPA-M4589528198636BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/83MPK-331B-3MPA-M4589528198582BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/83.5MPK-331B-3.5MPA-M4589528198650BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/84MPK-331B-4MPA-M4589528198599BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/85MPK-331B-5MPA-M4589528198605BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.05MPK-341B-0.05MPA-M4589528198766BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.06MPK-341B-0.06MPA-M4589528198773BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.1MPK-341B-0.1MPA-M4589528198803BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.2MPK-341B-0.2MPA-M4589528198810BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.3MPK-341B-0.3MPA-M4589528198827BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.4MPK-341B-0.4MPA-M4589528198834BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.5MPK-341B-0.5MPA-M4589528198841BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.6MPK-341B-0.6MPA-M4589528198858BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.7MPK-341B-0.7MPA-M4589528198865BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.16MPK-341B-0.16MPA-M4589528198780BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.25MPK-341B-0.25MPA-M4589528198797BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/81MPK-341B-1MPA-M4589528198872BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/81.6MPK-341B-1.6MPA-M4589528198926BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/82MPK-341B-2MPA-M4589528198889BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/82.5MPK-341B-2.5MPA-M4589528198940BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/83MPK-341B-3MPA-M4589528198896BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/83.5MPK-341B-3.5MPA-M4589528198964BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/84MPK-341B-4MPA-M4589528198902BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/85MPK-341B-5MPA-M4589528198919BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100R1/20.05MPK-941B-0.05MPA-M4589528200322BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100R1/20.06MPK-941B-0.06MPA-M4589528200339BUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100R1/20.1MPK-941B-0.1MPA-M4589528200360BUAluminum Black CaseFor vapor

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Sealed Type Pressure Gauge Application Other Accuracy ±1.6% F.S

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)