• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

MPK Metal Closed Pressure Gauge SUS For Vapor, Rimless Type (A)

MPK Metal Closed Pressure Gauge SUS For Vapor, Rimless Type (A)

[Features]
· Comes with a sealed metal case for use outdoors or in areas with high humidity or dust.
· Uses stainless steel for wetted parts.
[Applications]
· The pressure medium is a product which withstands temporarily high temperatures, such as the water vapor when starting operation.

(i)Caution

  • The product image is a representative image of the product.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
AMU-G1/2-100X0.05MPA-AMC
AMU-G1/2-100X0.06MPA-AMC
AMU-G1/2-100X0.1MPA-AMC
AMU-G1/2-100X0.2MPA-AMC
AMU-G1/2-100X0.3MPA-AMC
AMU-G1/2-100X0.4MPA-AMC
AMU-G1/2-100X0.5MPA-AMC
AMU-G1/2-100X0.6MPA-AMC
AMU-G1/2-100X0.7MPA-AMC
AMU-G1/2-100X0.16MPA-AMC
AMU-G1/2-100X0.25MPA-AMC
AMU-G1/2-100X1MPA-AMC
AMU-G1/2-100X1.6MPA-AMC
AMU-G1/2-100X2MPA-AMC
AMU-G1/2-100X2.5MPA-AMC
AMU-G1/2-100X3MPA-AMC
AMU-G1/2-100X3.5MPA-AMC
AMU-G1/2-100X4MPA-AMC
AMU-G1/2-100X5MPA-AMC
AMU-G3/8-75X0.05MPA-AMC
AMU-G3/8-75X0.06MPA-AMC
AMU-G3/8-75X0.1MPA-AMC
AMU-G3/8-75X0.2MPA-AMC
AMU-G3/8-75X0.3MPA-AMC
AMU-G3/8-75X0.4MPA-AMC
AMU-G3/8-75X0.5MPA-AMC
AMU-G3/8-75X0.6MPA-AMC
AMU-G3/8-75X0.7MPA-AMC
AMU-G3/8-75X0.16MPA-AMC
AMU-G3/8-75X0.25MPA-AMC
AMU-G3/8-75X1MPA-AMC
AMU-G3/8-75X1.6MPA-AMC
AMU-G3/8-75X2MPA-AMC
AMU-G3/8-75X2.5MPA-AMC
AMU-G3/8-75X3MPA-AMC
AMU-G3/8-75X3.5MPA-AMC
AMU-G3/8-75X4MPA-AMC
AMU-G3/8-75X5MPA-AMC
AMU-G3/8-100X0.05MPA-AMC
AMU-G3/8-100X0.06MPA-AMC
AMU-G3/8-100X0.1MPA-AMC
AMU-G3/8-100X0.2MPA-AMC
AMU-G3/8-100X0.3MPA-AMC
AMU-G3/8-100X0.4MPA-AMC
AMU-G3/8-100X0.5MPA-AMC
AMU-G3/8-100X0.6MPA-AMC
AMU-G3/8-100X0.7MPA-AMC
AMU-G3/8-100X0.16MPA-AMC
AMU-G3/8-100X0.25MPA-AMC
AMU-G3/8-100X1MPA-AMC
AMU-G3/8-100X1.6MPA-AMC
AMU-G3/8-100X2MPA-AMC
AMU-G3/8-100X2.5MPA-AMC
AMU-G3/8-100X3MPA-AMC
AMU-G3/8-100X3.5MPA-AMC
AMU-G3/8-100X4MPA-AMC
AMU-G3/8-100X5MPA-AMC
AMU-R1/2-100X0.05MPA-AMC
AMU-R1/2-100X0.06MPA-AMC
AMU-R1/2-100X0.1MPA-AMC
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCase size
(ømm)
Screw type and diameter Pressure span
(Mpa)
Manufacturer model number JAN code Case type Connection port type Case material Specification
5 Day(s) or more 100G1/20.05MPK-446A-0.05MPA-M4589528160961AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.06MPK-446A-0.06MPA-M4589528160978AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.1MPK-446A-0.1MPA-M4589528161005AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.2MPK-446A-0.2MPA-M4589528161012AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.3MPK-446A-0.3MPA-M4589528161029AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.4MPK-446A-0.4MPA-M4589528161036AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.5MPK-446A-0.5MPA-M4589528161043AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.6MPK-446A-0.6MPA-M4589528161050AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.7MPK-446A-0.7MPA-M4589528161067AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.16MPK-446A-0.16MPA-M4589528160985AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/20.25MPK-446A-0.25MPA-M4589528160992AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/21MPK-446A-1MPA-M4589528161074AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/21.6MPK-446A-1.6MPA-M4589528161128AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/22MPK-446A-2MPA-M4589528161081AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/22.5MPK-446A-2.5MPA-M4589528161142AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/23MPK-446A-3MPA-M4589528161098AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/23.5MPK-446A-3.5MPA-M4589528161166AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/24MPK-446A-4MPA-M4589528161104AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G1/25MPK-446A-5MPA-M4589528161111AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.05MPK-336A-0.05MPA-M4589528160343AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.06MPK-336A-0.06MPA-M4589528160350AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.1MPK-336A-0.1MPA-M4589528160381AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.2MPK-336A-0.2MPA-M4589528160398AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.3MPK-336A-0.3MPA-M4589528160404AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.4MPK-336A-0.4MPA-M4589528160411AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.5MPK-336A-0.5MPA-M4589528160428AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.6MPK-336A-0.6MPA-M4589528160435AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.7MPK-336A-0.7MPA-M4589528160442AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.16MPK-336A-0.16MPA-M4589528160367AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/80.25MPK-336A-0.25MPA-M4589528160374AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/81MPK-336A-1MPA-M4589528160459AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/81.6MPK-336A-1.6MPA-M4589528160503AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/82MPK-336A-2MPA-M4589528160466AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/82.5MPK-336A-2.5MPA-M4589528160527AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/83MPK-336A-3MPA-M4589528160473AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/83.5MPK-336A-3.5MPA-M4589528160541AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/84MPK-336A-4MPA-M4589528160480AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 75G3/85MPK-336A-5MPA-M4589528160497AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.05MPK-346A-0.05MPA-M4589528160657AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.06MPK-346A-0.06MPA-M4589528160664AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.1MPK-346A-0.1MPA-M4589528160695AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.2MPK-346A-0.2MPA-M4589528160701AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.3MPK-346A-0.3MPA-M4589528160718AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.4MPK-346A-0.4MPA-M4589528160725AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.5MPK-346A-0.5MPA-M4589528160732AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.6MPK-346A-0.6MPA-M4589528160749AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.7MPK-346A-0.7MPA-M4589528160756AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.16MPK-346A-0.16MPA-M4589528160671AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/80.25MPK-346A-0.25MPA-M4589528160688AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/81MPK-346A-1MPA-M4589528160763AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/81.6MPK-346A-1.6MPA-M4589528160817AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/82MPK-346A-2MPA-M4589528160770AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/82.5MPK-346A-2.5MPA-M4589528160831AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/83MPK-346A-3MPA-M4589528160787AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/83.5MPK-346A-3.5MPA-M4589528160855AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/84MPK-346A-4MPA-M4589528160794AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100G3/85MPK-346A-5MPA-M4589528160800AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100R1/20.05MPK-946A-0.05MPA-M4589528162200AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100R1/20.06MPK-946A-0.06MPA-M4589528162217AUAluminum Black CaseFor vapor
5 Day(s) or more 100R1/20.1MPK-946A-0.1MPA-M4589528162248AUAluminum Black CaseFor vapor

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Sealed Type Pressure Gauge Application Other Accuracy ±1.6% F.S

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)