• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

MPK Metal Closed Pressure Gauge SUS, Embedded Type (D)

MPK Metal Closed Pressure Gauge SUS, Embedded Type (D)

[Features]
· Comes with a sealed metal case for use outdoors or in areas with high humidity or dust.
· Uses stainless steel for wetted parts.
[Applications]
· This product can measure corrosive fluids.

(i)Caution

  • The product image is a representative image of the product.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
DU-G1/2-100X0.05MPA-AMC
DU-G1/2-100X0.06MPA-AMC
DU-G1/2-100X0.1MPA-AMC
DU-G1/2-100X0.2MPA-AMC
DU-G1/2-100X0.3MPA-AMC
DU-G1/2-100X0.4MPA-AMC
DU-G1/2-100X0.5MPA-AMC
DU-G1/2-100X0.6MPA-AMC
DU-G1/2-100X0.7MPA-AMC
DU-G1/2-100X0.16MPA-AMC
DU-G1/2-100X0.25MPA-AMC
DU-G1/2-100X1MPA-AMC
DU-G1/2-100X1.6MPA-AMC
DU-G1/2-100X2MPA-AMC
DU-G1/2-100X2.5MPA-AMC
DU-G1/2-100X3MPA-AMC
DU-G1/2-100X3.5MPA-AMC
DU-G1/2-100X4MPA-AMC
DU-G1/2-100X5MPA-AMC
DU-G1/2-100X6MPA-AMC
DU-G1/2-100X7MPA-AMC
DU-G1/2-100X10MPA-AMC
DU-G1/2-100X16MPA-AMC
DU-G1/2-100X20MPA-AMC
DU-G1/2-100X25MPA-AMC
DU-G1/2-100X30MPA-AMC
DU-G1/2-100X35MPA-AMC
DU-G1/2-100X40MPA-AMC
DU-G1/2-100X50MPA-AMC
DU-G1/2-100X60MPA-AMC
DU-G1/2-100X70MPA-AMC
DU-G1/2-100X100MPA-AMC
DU-G3/8-75X0.05MPA-AMC
DU-G3/8-75X0.06MPA-AMC
DU-G3/8-75X0.1MPA-AMC
DU-G3/8-75X0.2MPA-AMC
DU-G3/8-75X0.3MPA-AMC
DU-G3/8-75X0.4MPA-AMC
DU-G3/8-75X0.5MPA-AMC
DU-G3/8-75X0.6MPA-AMC
DU-G3/8-75X0.7MPA-AMC
DU-G3/8-75X0.16MPA-AMC
DU-G3/8-75X0.25MPA-AMC
DU-G3/8-75X1MPA-AMC
DU-G3/8-75X1.6MPA-AMC
DU-G3/8-75X2MPA-AMC
DU-G3/8-75X2.5MPA-AMC
DU-G3/8-75X3MPA-AMC
DU-G3/8-75X3.5MPA-AMC
DU-G3/8-75X4MPA-AMC
DU-G3/8-75X5MPA-AMC
DU-G3/8-75X6MPA-AMC
DU-G3/8-75X7MPA-AMC
DU-G3/8-75X10MPA-AMC
DU-G3/8-75X16MPA-AMC
DU-G3/8-75X20MPA-AMC
DU-G3/8-75X25MPA-AMC
DU-G3/8-75X30MPA-AMC
DU-G3/8-75X35MPA-AMC
DU-G3/8-100X0.05MPA-AMC
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCase size
(ømm)
Screw type and diameter Pressure span
(Mpa)
Manufacturer model number JAN code Case type Connection port type Case material
5 Day(s) or more 100G1/20.05MPK-446D-0.05MPA4589528173367DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/20.06MPK-446D-0.06MPA4589528173374DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/20.1MPK-446D-0.1MPA4589528173404DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/20.2MPK-446D-0.2MPA4589528173411DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/20.3MPK-446D-0.3MPA4589528173428DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/20.4MPK-446D-0.4MPA4589528173435DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/20.5MPK-446D-0.5MPA4589528173442DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/20.6MPK-446D-0.6MPA4589528173459DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/20.7MPK-446D-0.7MPA4589528173466DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/20.16MPK-446D-0.16MPA4589528173381DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/20.25MPK-446D-0.25MPA4589528173398DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/21MPK-446D-1MPA4589528173473DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/21.6MPK-446D-1.6MPA4589528173640DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/22MPK-446D-2MPA4589528173480DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/22.5MPK-446D-2.5MPA4589528173671DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/23MPK-446D-3MPA4589528173497DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/23.5MPK-446D-3.5MPA4589528173695DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/24MPK-446D-4MPA4589528173503DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/25MPK-446D-5MPA4589528173510DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/26MPK-446D-6MPA4589528173527DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/27MPK-446D-7MPA4589528173534DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/210MPK-446D-10MPA4589528173541DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/216MPK-446D-16MPA4589528173558DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/220MPK-446D-20MPA4589528173565DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/225MPK-446D-25MPA4589528173572DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/230MPK-446D-30MPA4589528173589DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/235MPK-446D-35MPA4589528173596DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/240MPK-446D-40MPA4589528173602DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/250MPK-446D-50MPA4589528173619DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/260MPK-446D-60MPA4589528173626DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/270MPK-446D-70MPA4589528173633DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G1/2100MPK-446D-100MPA4589528173657DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/80.05MPK-336D-0.05MPA4589528172483DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/80.06MPK-336D-0.06MPA4589528172490DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/80.1MPK-336D-0.1MPA4589528172520DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/80.2MPK-336D-0.2MPA4589528172537DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/80.3MPK-336D-0.3MPA4589528172544DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/80.4MPK-336D-0.4MPA4589528172551DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/80.5MPK-336D-0.5MPA4589528172568DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/80.6MPK-336D-0.6MPA4589528172575DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/80.7MPK-336D-0.7MPA4589528172582DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/80.16MPK-336D-0.16MPA4589528172506DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/80.25MPK-336D-0.25MPA4589528172513DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/81MPK-336D-1MPA4589528172599DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/81.6MPK-336D-1.6MPA4589528172766DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/82MPK-336D-2MPA4589528172605DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/82.5MPK-336D-2.5MPA4589528172797DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/83MPK-336D-3MPA4589528172612DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/83.5MPK-336D-3.5MPA4589528172810DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/84MPK-336D-4MPA4589528172629DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/85MPK-336D-5MPA4589528172636DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/86MPK-336D-6MPA4589528172643DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/87MPK-336D-7MPA4589528172650DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/810MPK-336D-10MPA4589528172667DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/816MPK-336D-16MPA4589528172674DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/820MPK-336D-20MPA4589528172681DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/825MPK-336D-25MPA4589528172698DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/830MPK-336D-30MPA4589528172704DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 75G3/835MPK-336D-35MPA4589528172711DUAluminum Black Case
5 Day(s) or more 100G3/80.05MPK-346D-0.05MPA4589528172926DUAluminum Black Case

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Sealed Type Pressure Gauge Application Other Accuracy ±1.6% F.S

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)