• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

KOT Compact Pressure Gauge, SUS Type, Embedded Type (AD)

KOT Compact Pressure Gauge, SUS Type, Embedded Type (AD)

[Features]
· Compact design using stainless steel for wetted parts.
· The compact and lightweight design enables mounting in small spaces.
[Applications]
· This product can measure corrosive fluids.

(i)Caution

  • The product image is a representative image of the product.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
ADT-G1/4-50X0.1MPA-AKA
ADT-G1/4-50X0.2MPA-AKA
ADT-G1/4-50X0.3MPA-AKA
ADT-G1/4-50X0.4MPA-AKA
ADT-G1/4-50X0.5MPA-AKA
ADT-G1/4-50X0.6MPA-AKA
ADT-G1/4-50X0.7MPA-AKA
ADT-G1/4-50X0.16MPA-AKA
ADT-G1/4-50X0.25MPA-AKA
ADT-G1/4-50X1MPA-AKA
ADT-G1/4-50X1.6MPA-AKA
ADT-G1/4-50X2MPA-AKA
ADT-G1/4-50X2.5MPA-AKA
ADT-G1/4-50X3MPA-AKA
ADT-G1/4-50X3.5MPA-AKA
ADT-G1/4-50X4MPA-AKA
ADT-G1/4-50X5MPA-AKA
ADT-G1/4-50X6MPA-AKA
ADT-G1/4-50X7MPA-AKA
ADT-G1/4-50X10MPA-AKA
ADT-R1/4-50X0.1MPA-AKA
ADT-R1/4-50X0.2MPA-AKA
ADT-R1/4-50X0.3MPA-AKA
ADT-R1/4-50X0.4MPA-AKA
ADT-R1/4-50X0.5MPA-AKA
ADT-R1/4-50X0.6MPA-AKA
ADT-R1/4-50X0.7MPA-AKA
ADT-R1/4-50X0.16MPA-AKA
ADT-R1/4-50X0.25MPA-AKA
ADT-R1/4-50X1MPA-AKA
ADT-R1/4-50X1.6MPA-AKA
ADT-R1/4-50X2MPA-AKA
ADT-R1/4-50X2.5MPA-AKA
ADT-R1/4-50X3MPA-AKA
ADT-R1/4-50X3.5MPA-AKA
ADT-R1/4-50X4MPA-AKA
ADT-R1/4-50X5MPA-AKA
ADT-R1/4-50X6MPA-AKA
ADT-R1/4-50X7MPA-AKA
ADT-R1/4-50X10MPA-AKA
ADT-R1/8-50X0.1MPA-AKA
ADT-R1/8-50X0.2MPA-AKA
ADT-R1/8-50X0.3MPA-AKA
ADT-R1/8-50X0.4MPA-AKA
ADT-R1/8-50X0.5MPA-AKA
ADT-R1/8-50X0.6MPA-AKA
ADT-R1/8-50X0.7MPA-AKA
ADT-R1/8-50X0.16MPA-AKA
ADT-R1/8-50X0.25MPA-AKA
ADT-R1/8-50X1MPA-AKA
ADT-R1/8-50X1.6MPA-AKA
ADT-R1/8-50X2MPA-AKA
ADT-R1/8-50X2.5MPA-AKA
ADT-R1/8-50X3MPA-AKA
ADT-R1/8-50X3.5MPA-AKA
ADT-R1/8-50X4MPA-AKA
ADT-R1/8-50X5MPA-AKA
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งScrew type and diameter Pressure span
(Mpa)
Manufacturer model number JAN code Case type Connection port type Case material
5 Day(s) or more G1/40.1KOT-216D-0.1MPA4589528135693ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/40.2KOT-216D-0.2MPA4589528135709ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/40.3KOT-216D-0.3MPA4589528135716ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/40.4KOT-216D-0.4MPA4589528135723ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/40.5KOT-216D-0.5MPA4589528135730ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/40.6KOT-216D-0.6MPA4589528135747ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/40.7KOT-216D-0.7MPA4589528135754ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/40.16KOT-216D-0.16MPA4589528135679ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/40.25KOT-216D-0.25MPA4589528135686ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/41KOT-216D-1MPA4589528135761ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/41.6KOT-216D-1.6MPA4589528135846ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/42KOT-216D-2MPA4589528135778ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/42.5KOT-216D-2.5MPA4589528135853ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/43KOT-216D-3MPA4589528135785ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/43.5KOT-216D-3.5MPA4589528135860ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/44KOT-216D-4MPA4589528135792ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/45KOT-216D-5MPA4589528135808ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/46KOT-216D-6MPA4589528135815ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/47KOT-216D-7MPA4589528135822ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more G1/410KOT-216D-10MPA4589528135839ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/40.1KOT-716D-0.1MPA4589528136119ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/40.2KOT-716D-0.2MPA4589528136126ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/40.3KOT-716D-0.3MPA4589528136133ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/40.4KOT-716D-0.4MPA4589528136140ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/40.5KOT-716D-0.5MPA4589528136157ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/40.6KOT-716D-0.6MPA4589528136164ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/40.7KOT-716D-0.7MPA4589528136171ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/40.16KOT-716D-0.16MPA4589528136096ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/40.25KOT-716D-0.25MPA4589528136102ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/41KOT-716D-1MPA4589528136188ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/41.6KOT-716D-1.6MPA4589528136263ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/42KOT-716D-2MPA4589528136195ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/42.5KOT-716D-2.5MPA4589528136270ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/43KOT-716D-3MPA4589528136201ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/43.5KOT-716D-3.5MPA4589528136287ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/44KOT-716D-4MPA4589528136218ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/45KOT-716D-5MPA4589528136225ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/46KOT-716D-6MPA4589528136232ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/47KOT-716D-7MPA4589528136249ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/410KOT-716D-10MPA4589528136256ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/80.1KOT-616D-0.1MPA4589528135907ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/80.2KOT-616D-0.2MPA4589528135914ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/80.3KOT-616D-0.3MPA4589528135921ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/80.4KOT-616D-0.4MPA4589528135938ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/80.5KOT-616D-0.5MPA4589528135945ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/80.6KOT-616D-0.6MPA4589528135952ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/80.7KOT-616D-0.7MPA4589528135969ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/80.16KOT-616D-0.16MPA4589528135884ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/80.25KOT-616D-0.25MPA4589528135891ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/81KOT-616D-1MPA4589528135976ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/81.6KOT-616D-1.6MPA4589528136058ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/82KOT-616D-2MPA4589528135983ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/82.5KOT-616D-2.5MPA4589528136065ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/83KOT-616D-3MPA4589528135990ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/83.5KOT-616D-3.5MPA4589528136072ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/84KOT-616D-4MPA4589528136003ADTIron Chrome Plating
5 Day(s) or more R1/85KOT-616D-5MPA4589528136010ADTIron Chrome Plating

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Small pressure gauge Application Other Case size(ømm) 50
Accuracy ±1.6% F.S

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)