• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

IPT General Compound Gauge, Embedded Type (D)

IPT General Compound Gauge, Embedded Type (D)

[Features]
· Type approval has been received based on the new Japanese Measurement Act, which ensures high reliability and a diverse range of applicable fields.
· The product is easy to handle and has excellent durability.
[Applications]
· Comes in a variety of sizes, case configurations and pressure ranges for easy model selection.

(i)Caution

  • The product image is a representative image of the product.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
DU-G1/2-100X0.1/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-100X0.2/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-100X0.3/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-100X0.4/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-100X0.5/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-100X0.6/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-100X0.25/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-100X1/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-100X1.6/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-100X2/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-100X2.5/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-150X0.1/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-150X0.2/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-150X0.3/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-150X0.4/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-150X0.5/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-150X0.6/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-150X0.25/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-150X1/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-150X1.6/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-150X2/-0.1MPA-AIT
DU-G1/2-150X2.5/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-75X0.1/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-75X0.2/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-75X0.3/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-75X0.4/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-75X0.5/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-75X0.6/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-75X0.25/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-75X1/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-75X1.6/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-75X2/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-75X2.5/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-100X0.1/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-100X0.2/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-100X0.3/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-100X0.4/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-100X0.5/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-100X0.6/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-100X0.25/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-100X1/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-100X1.6/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-100X2/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-100X2.5/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-150X0.1/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-150X0.2/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-150X0.3/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-150X0.4/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-150X0.5/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-150X0.6/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-150X0.25/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-150X1/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-150X1.6/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-150X2/-0.1MPA-AIT
DU-G3/8-150X2.5/-0.1MPA-AIT
DU-R1/2-100X0.1/-0.1MPA-AIT
DU-R1/2-100X0.2/-0.1MPA-AIT
DU-R1/2-100X0.3/-0.1MPA-AIT
DU-R1/2-100X0.4/-0.1MPA-AIT
DU-R1/2-100X0.5/-0.1MPA-AIT
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCase size
(ømm)
Screw type and diameter Pressure span
(Mpa)
Manufacturer model number JAN code Case type Connection port type Case material
5 Day(s) or more 100G1/2-0.1 to 0.1IPT-441D-0.1/-0.1MPA4589528124741DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G1/2-0.1 to 0.2IPT-441D-0.2/-0.1MPA4589528124758DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G1/2-0.1 to 0.3IPT-441D-0.3/-0.1MPA4589528124765DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G1/2-0.1 to 0.4IPT-441D-0.4/-0.1MPA4589528124772DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G1/2-0.1 to 0.5IPT-441D-0.5/-0.1MPA4589528124789DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G1/2-0.1 to 0.6IPT-441D-0.6/-0.1MPA4589528124796DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G1/2-0.1 to 0.25IPT-441D-0.25/-0.1MPA4589528124819DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G1/2-0.1 to 1IPT-441D-1/-0.1MPA4589528124727DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G1/2-0.1 to 1.6IPT-441D-1.6/-0.1MPA4589528124680DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G1/2-0.1 to 2IPT-441D-2/-0.1MPA4589528124734DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G1/2-0.1 to 2.5IPT-441D-2.5/-0.1MPA4589528124703DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G1/2-0.1 to 0.1IPT-461D-0.1/-0.1MPA4589528125199DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G1/2-0.1 to 0.2IPT-461D-0.2/-0.1MPA4589528125205DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G1/2-0.1 to 0.3IPT-461D-0.3/-0.1MPA4589528125212DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G1/2-0.1 to 0.4IPT-461D-0.4/-0.1MPA4589528125229DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G1/2-0.1 to 0.5IPT-461D-0.5/-0.1MPA4589528125236DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G1/2-0.1 to 0.6IPT-461D-0.6/-0.1MPA4589528125243DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G1/2-0.1 to 0.25IPT-461D-0.25/-0.1MPA4589528125267DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G1/2-0.1 to 1IPT-461D-1/-0.1MPA4589528125175DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G1/2-0.1 to 1.6IPT-461D-1.6/-0.1MPA4589528125137DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G1/2-0.1 to 2IPT-461D-2/-0.1MPA4589528125182DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G1/2-0.1 to 2.5IPT-461D-2.5/-0.1MPA4589528125151DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 75G3/8-0.1 to 0.1IPT-331D-0.1/-0.1MPA4589528123416DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 75G3/8-0.1 to 0.2IPT-331D-0.2/-0.1MPA4589528123423DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 75G3/8-0.1 to 0.3IPT-331D-0.3/-0.1MPA4589528123430DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 75G3/8-0.1 to 0.4IPT-331D-0.4/-0.1MPA4589528123447DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 75G3/8-0.1 to 0.5IPT-331D-0.5/-0.1MPA4589528123454DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 75G3/8-0.1 to 0.6IPT-331D-0.6/-0.1MPA4589528123461DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 75G3/8-0.1 to 0.25IPT-331D-0.25/-0.1MPA4589528123485DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 75G3/8-0.1 to 1IPT-331D-1/-0.1MPA4589528123393DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 75G3/8-0.1 to 1.6IPT-331D-1.6/-0.1MPA4589528123355DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 75G3/8-0.1 to 2IPT-331D-2/-0.1MPA4589528123409DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 75G3/8-0.1 to 2.5IPT-331D-2.5/-0.1MPA4589528123379DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G3/8-0.1 to 0.1IPT-341D-0.1/-0.1MPA4589528123850DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G3/8-0.1 to 0.2IPT-341D-0.2/-0.1MPA4589528123867DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G3/8-0.1 to 0.3IPT-341D-0.3/-0.1MPA4589528123874DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G3/8-0.1 to 0.4IPT-341D-0.4/-0.1MPA4589528123881DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G3/8-0.1 to 0.5IPT-341D-0.5/-0.1MPA4589528123898DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G3/8-0.1 to 0.6IPT-341D-0.6/-0.1MPA4589528123904DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G3/8-0.1 to 0.25IPT-341D-0.25/-0.1MPA4589528123928DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G3/8-0.1 to 1IPT-341D-1/-0.1MPA4589528123836DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G3/8-0.1 to 1.6IPT-341D-1.6/-0.1MPA4589528123799DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G3/8-0.1 to 2IPT-341D-2/-0.1MPA4589528123843DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100G3/8-0.1 to 2.5IPT-341D-2.5/-0.1MPA4589528123812DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G3/8-0.1 to 0.1IPT-361D-0.1/-0.1MPA4589528124291DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G3/8-0.1 to 0.2IPT-361D-0.2/-0.1MPA4589528124307DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G3/8-0.1 to 0.3IPT-361D-0.3/-0.1MPA4589528124314DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G3/8-0.1 to 0.4IPT-361D-0.4/-0.1MPA4589528124321DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G3/8-0.1 to 0.5IPT-361D-0.5/-0.1MPA4589528124338DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G3/8-0.1 to 0.6IPT-361D-0.6/-0.1MPA4589528124345DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G3/8-0.1 to 0.25IPT-361D-0.25/-0.1MPA4589528124369DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G3/8-0.1 to 1IPT-361D-1/-0.1MPA4589528124277DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G3/8-0.1 to 1.6IPT-361D-1.6/-0.1MPA4589528124239DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G3/8-0.1 to 2IPT-361D-2/-0.1MPA4589528124284DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 150G3/8-0.1 to 2.5IPT-361D-2.5/-0.1MPA4589528124253DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100R1/2-0.1 to 0.1IPT-941D-0.1/-0.1MPA4589528126967DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100R1/2-0.1 to 0.2IPT-941D-0.2/-0.1MPA4589528126974DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100R1/2-0.1 to 0.3IPT-941D-0.3/-0.1MPA4589528126981DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100R1/2-0.1 to 0.4IPT-941D-0.4/-0.1MPA4589528126998DUIron Chrome Plating
5 Day(s) or more 100R1/2-0.1 to 0.5IPT-941D-0.5/-0.1MPA4589528127001DUIron Chrome Plating

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type General-Purpose Pressure Gauge Application Other Accuracy ±1.6% F.S

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)