• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ratchet Type L-Shaped Clamp RC-210

Ratchet Type L-Shaped Clamp RC-210

[Applications]
· For temporary clamping, fixing and welding work, etc.
[Features]
· Simple locking using the finger loop lock
· Simply push for easy release
· With extension block for gripping irregular-shaped workpieces
[Specifications]
· Max. opening width: approx. 210 mm
· Throat depth: approx. 75 mm
· Max. clamping force: approx. 100 kg

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

1142050

 
Part Number
1142050
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1142050 in the Ratchet Type L-Shaped Clamp RC-210 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1142050 ในชุด Ratchet Type L-Shaped Clamp RC-210

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)