• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Heavy Duty C-Clamp 200 mm

Heavy Duty C-Clamp 200 mm

[Applications]
· For fixing such as welding, drilling and adhesive work
[Specifications]
· Max. opening width: approx. 200 mm

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

1138876

 
Part Number
1138876
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1138876 in the Heavy Duty C-Clamp 200 mm series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1138876 ในชุด Heavy Duty C-Clamp 200 mm

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)