• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Polishing Cloth #3,000

Polishing Cloth #3,000

[Applications]
· For removing dirt from aluminum, copper and brass, etc.
[Specifications]
· Material / Base material: Cotton, Abrasive material: Abrasive material A (with wax)

PDF

Japanese Only

 
Part Number
1079270
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Sheet Type Abrasive Cloth Usage Hand polish Abrasive material Other
Particle Size(#) 3,000

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1079270 in the Polishing Cloth #3,000 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1079270 ในชุด Polishing Cloth #3,000

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)