• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Holder For Front-Turning, DS-SDU

Part Number
DS-SDUL14F-07
DS-SDUL14F-11
DS-SDUL15H-07
DS-SDUL16F-07
DS-SDUL16F-11
DS-SDUL16X-07
DS-SDUL19-07
DS-SDUL19-11
DS-SDUL19-11SPL
DS-SDUL20-07
DS-SDUL20-11
DS-SDUL20X-07
DS-SDUL20X-11
DS-SDUL22-07
DS-SDUL22-11
DS-SDUL23-11-007
DS-SDUL25-11
DS-SDUL25-11MET
DS-SDUL25-11SPL
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDimension Ds
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension f
(mm)
Dimension h
(mm)
Dimension b
(mm)
Applicable tip Applicable wrench Applicable clamp screw
Quote 14.0008061313DC□□0702, TFD07□LLR-25S-20 * 65 / CLR-15SLRIS-4 * 10 / LRIS-2.5 * 7
Quote 14.00080101313DC□□11T3, TFD11□LLR-25S-20 * 65LRIS-4 * 10
Quote 15.87510061515DC□□0702, TFD07□LLR-25S-20 * 65 / CLR-15SLRIS-4 * 10 / LRIS-2.5 * 7
Quote 168061515DC□□0702, TFD07□LLR-25S-20 * 65 / CLR-15SLRIS-4 * 10 / LRIS-2.5 * 7
Quote 1680101515DC□□11T3, TFD11□LLR-25S-20 * 65LRIS-4 * 10
Quote 169561515DC□□0702, TFD07□LLR-25S-20 * 65 / CLR-15SLRIS-4 * 10 / LRIS-2.5 * 7
Quote 19.0512061818DC□□0702, TFD07□LLR-25S-20 * 65 / CLR-15SLRIS-4 * 10 / LRIS-2.5 * 7
Quote 19.05120101818DC□□11T3, TFD11□LLR-25S-20 * 65LRIS-4 * 10
Quote 19.0516011.01818DC□□11T3, TFD11□LLR-25S-20 * 65LRIS-4 * 10
Quote 2012061919DC□□0702, TFD07□LLR-25S-20 * 65 / CLR-15SLRIS-4 * 10 / LRIS-2.5 * 7
Quote 20120101919DC□□11T3, TFD11□LLR-25S-20 * 65LRIS-4 * 10
Quote 209561919DC□□0702, TFD07□LLR-25S-20 * 65 / CLR-15SLRIS-4 * 10 / LRIS-2.5 * 7
Quote 2095101919DC□□11T3, TFD11□LLR-25S-20 * 65LRIS-4 * 10
Quote 2212062121DC□□0702, TFD07□LLR-25S-20 * 65 / CLR-15SLRIS-4 * 10 / LRIS-2.5 * 7
Quote 22120102121DC□□11T3, TFD11□LLR-25S-20 * 65LRIS-4 * 10
Quote 23.000701022.022DC□□11T3, TFD11□LLR-25S-20 * 65LRIS-4 * 10
Quote 25.4150102424DC□□11T3, TFD11□LLR-25S-20 * 65LRIS-4 * 10
Quote 25.000120102424DC□□11T3, TFD11□LLR-25S-20 * 65LRIS-4 * 10
Quote 25.415012.52424DC□□11T3, TFD11□LLR-25S-20 * 65LRIS-4 * 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable Tip Shape D (55° Diamond-Shape) Selfishly Left-hand

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)