• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Holder For Back-Turning, TB-F

Part Number
TBR16F
TBR16FS
TBR20F
TBR20FS
TBR25F
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDimension L1
(mm)
Dimension h1
(mm)
Dimension f
(mm)
Dimension h2
(mm)
Dimension L3
(mm)
Dimension h
(mm)
Dimension b
(mm)
Applicable tip Applicable wrench Applicable presser Applicable tightening bolt Applicable spring
Quote 100161599.01616TB43LLR-25S-20 * 65 / LW-2.5CPR/L5AOS-5 * 25ASG-5
Quote 1001615951616TB43LLR-25S-20 * 65 / LW-2.5CPR/L5AOS-5 * 25ASG-5
Quote 1002020552020TB43LLR-25S-20 * 65 / LW-2.5CPR/L5AOS-5 * 25ASG-5
Quote 1002020552020TB43LLR-25S-20 * 65 / LW-2.5CPR/L5A0S-5 * 25ASG-5
Quote 150252509.02525TB43LLR-25S-20 * 65 / LW-2.5CPR/L5A0S-5 * 25ASG-5

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable Tip Shape T (Triangle) Application Post-Grinding Clamp Shape Clamp-on
Selfishly Right-hand

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)