• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Holder For Front-Turning, SVJC-N

Part Number
SVJCL1010X11N
SVJCL1212X11N
SVJCL1616X11N
SVJCR1010X11N
SVJCR1212X11N
SVJCR1616X11N
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSelfishly Dimension h1
(mm)
Dimension h
(mm)
Dimension b
(mm)
Applicable tip Applicable wrench Applicable clamp screw
Quote Left-hand101010VC□□1103, TFV typeLLR-25S-20 * 65 / CLR-15SLRIS-4 * 10 / LRIS-2.5 * 7
Quote Left-hand121212VC□□1103, TFV typeLLR-25S-20 * 65 / CLR-15SLRIS-4 * 10 / LRIS-2.5 * 7
Quote Left-hand161616VC□□1103, TFV typeLLR-25S-20 * 65 / CLR-15SLRIS-4 * 10 / LRIS-2.5 * 7
Quote Right-hand101010VC□□1103, TFV typeLLR-25S-20 * 65 / CLR-15SLRIS-4 * 10 / LRIS-2.5 * 7
Quote Right-hand121212VC□□1103, TFV typeLLR-25S-20 * 65 / CLR-15SLRIS-4 * 10 / LRIS-2.5 * 7
Quote Right-hand161616VC□□1103, TFV typeLLR-25S-20 * 65 / CLR-15SLRIS-4 * 10 / LRIS-2.5 * 7

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable Tip Shape V (35° Diamond-Shaped) Dimension L1(mm) 120 Dimension f(mm) 0

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)