• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Throw-Away Drill, Standard GEN2 3 Series Tip

Part Number
153A-36
153A-37
153A-38
153A-38-HI
153A-39
153A-39-HI
153A-40
153A-41
153A-42
153A-43
153A-44
153A-45
153A-45-HI
153A-46
153A-47
153N-36
153N-36-HI
153N-37
153N-38
153N-38-HI
153N-39
153N-39-HI
153N-40
153N-40-HI
153N-41
153N-42
153N-42-HI
153N-43
153N-44
153N-44-HI
153N-45
153N-46
153N-47
153N-47-HI
153T-38
153T-39
153T-40
153T-42
153T-43
153T-47
453H-35.5
453H-36
453H-36-HI
453H-36.5
453H-37
453H-37.5
453H-38
453H-38-HI
453H-38.5
453H-39
453H-39-HI
453H-39.5
453H-40
453H-40.5
453H-41
453H-41.5
453H-42
453H-42.5
453H-43
453H-43.5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole diameter (drill diameter) D
(mm)
work material Coating Type Shape
Quote 36general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]TiAlNStandard
Quote 37general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]TiAlNStandard
Quote 38general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]TiAlNStandard
Quote 38general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]TiAlNStandard
Quote 39general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]TiAlNStandard
Quote 39general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]TiAlNStandard
Quote 40general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]TiAlNStandard
Quote 41general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]TiAlNStandard
Quote 42general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]TiAlNStandard
Quote 43general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]TiAlNStandard
Quote 44general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]TiAlNStandard
Quote 45general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]TiAlNStandard
Quote 45general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]TiAlNStandard
Quote 46general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]TiAlNStandard
Quote 47general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]TiAlNStandard
Quote 36general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 36general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 37general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 38general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 38general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 39general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 39general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 40general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 40general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 41general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 42general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 42general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 43general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 44general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 44general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 45general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 46general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 47general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 47general steel[○] / Cast Iron[○]TiCNStandard
Quote 38general steel[○] / Aluminum[○]TiNStandard
Quote 39general steel[○] / Aluminum[○]TiNStandard
Quote 40general steel[○] / Aluminum[○]TiNStandard
Quote 42general steel[○] / Aluminum[○]TiNStandard
Quote 43general steel[○] / Aluminum[○]TiNStandard
Quote 47general steel[○] / Aluminum[○]TiNStandard
Quote 35.5general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 36general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 36general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 36.5general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 37general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 37.5general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
3 Day(s) or more 38general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 38general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 38.5general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
3 Day(s) or more 39general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 39general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
3 Day(s) or more 39.5general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
3 Day(s) or more 40general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 40.5general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 41general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
3 Day(s) or more 41.5general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
4 Day(s) or more 42general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 42.5general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 43general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 43.5general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]For General Steels (AlCrN, etc.)GEN2

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tool Material Type Powder high-speed steel Coating Y/N Available

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)