• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Throw-Away Drill, Standard GEN2 1/1.5 Series Tip

Part Number
4C21H-18
4C21H-18.5
4C21H-19
4C21H-19.5
4C21H-20
4C21H-20.5
4C21H-21
4C21H-22
4C21H-23
4C21H-24
451H-0027
451H-0028
451H-17.7
451H-17.8
451H-17.9
451H-18
451H-18.1
451H-18.2
451H-18.3
451H-18.4
451H-18.5
451H-18.6
451H-18.7
451H-18.8
451H-18.9
451H-19
451H-19.1
451H-19.2
451H-19.3
451H-19.4
451H-19.5
451H-19.6
451H-19.7
451H-19.8
451H-19.9
451H-20
451H-20.5
451H-21
451H-21.5
451H-22
451H-22.5
451H-23
451H-23.5
451H-24
451H-.703
451H-.765
451H-.921
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole diameter (drill diameter) D
(mm)
work material Tool Material Type Coating Type Shape
3 Day(s) or more -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]CarbideFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
3 Day(s) or more -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]CarbideFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]CarbideFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
3 Day(s) or more -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]CarbideFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]CarbideFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]CarbideFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]CarbideFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]CarbideFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
3 Day(s) or more -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]CarbideFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]CarbideFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 21.43general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 22.23general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
3 Day(s) or more -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
4 Day(s) or more -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
3 Day(s) or more -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
3 Day(s) or more -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
3 Day(s) or more -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
3 Day(s) or more -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
3 Day(s) or more -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote -general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 17.86general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 19.45general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2
Quote 23.42general steel[○] / Cast Iron[○] / Titanium[○]Powder high-speed steelFor General Steels (AlCrN, etc.)GEN2

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Coating Y/N Available

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)