• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

JIS Leaf Feeler Gauge 200A Series

Part Number
200A0.03
200A0.04
200A0.05
200A0.06
200A0.07
200A0.08
200A0.10
200A0.15
200A0.20
200A0.30
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMeasuring Range
(mm)
Mass
(g)
Material
15 Day(s) or more 0.03 ±0.0037SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)
15 Day(s) or more 0.04 ±0.0037SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)
15 Day(s) or more 0.05 ±0.0037SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)
15 Day(s) or more 0.06 ±0.0037SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)
15 Day(s) or more 0.07 ±0.0047SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)
15 Day(s) or more 0.08 ±0.0048SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)
15 Day(s) or more 0.10 ±0.0048SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)
15 Day(s) or more 0.15 ±0.0059SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)
15 Day(s) or more 0.20 ±0.00510SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)
15 Day(s) or more 0.30 ±0.00512SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Number of Sheets(sheet) 1 Length(mm) 200 Leaf Width(mm) 12.7
Leaf Shape Type A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)